Bản tin định cư

Date: 24-08-2020 09:08:10
ĐẢNG DÂN CHỦ "BÃI BỎ TOÀN DIỆN CHÍNH SÁCH CHỐNG NHẬP CƯ CỦA TRUMP, CẢI CÁCH NHẬP CƯ TOÀN DIỆN"
 Tác giả: Misamo
Lần đọc: 412

Đảng Dân chủ tuyên bố sẽ bãi bỏ hoàn toàn chính sách chống nhập cư của Tổng thống Donald Trump khi nắm quyền và thực hiện cải cách nhập cư toàn diện, bao gồm cứu trợ những người không có giấy tờ, mở rộng nhập cư hợp pháp và chấm dứt các cuộc đàn áp nhập cư vô nhân đạo.

Đảng Dân chủ đặt vấn đề cải cách nhập cư là một nhiệm vụ quốc gia lớn trong chính sách chính trị năm 2020, mở rộng các biện pháp bảo vệ những trẻ Dreamer, đưa ra lộ trình cấp thường trú nhân và quyền công dân cho người lao động không có giấy tờ, đồng thời mở rộng đáng kể việc nhập cư gia đình, nhập cư việc làm và tị nạn.

Trước các chính sách hạn chế nhập cư và chống nhập cư kéo dài 4 năm của Tổng thống Donald Trump, Đảng Dân chủ, vốn đã trình diện ứng cử viên tổng thống là ông Joe Biden, và trọng tâm của kế hoạch cải cách nhập cư toàn diện, chẳng hạn như bãi bỏ chính sách chống nhập cư của Trump, mở rộng nhập cư và dừng các cuộc đàn áp nhập cư phi lý.

Trong Chính sách của Đảng Dân chủ năm 2020, Đảng Dân chủ đã công bố việc tạo ra hệ thống nhập cư của thế kỷ 21, Ông tuyên bố rằng ông sẽ ngay lập tức bãi bỏ đầu tiên là các vấn đề được Tổng thống Trump thực hiện liên tiếp trong 4 năm qua như việc xây dựng hàng rào biên giới sử dụng chi tiêu quốc phòng, đình chỉ nhập cảnh vào Hoa Kỳ và thị thực, thường trú nhân, cố gắng bãi bỏ các biện pháp bảo vệ trẻ Dreamer và đình chỉ tị nạn.

Thứ hai, phía Đảng Dân chủ cũng đã tuyên bố rằng nó sẽ mở rộng nhập cư gia đình và việc làm cùng một lúc.

Di trú gia đình đề xuất rằng vợ /chồng và con cái của thường trú nhân có thể được phân loại là thành viên gia đình trực tiếp của công dân để họ có thể nhận được thường trú nhân nhanh chóng mà không có bất kỳ hạn chế nào, và các giấy tờ thừa sẽ được giảm đáng kể.

Cơ quan Di trú cho biết sẽ mở rộng thị thực lao động và định cư lâu dài để người nước ngoài có thể được tuyển dụng nhiều nhất có thể theo nhu cầu của thị trường Mỹ.

Các hạn chế về phí công và viện trợ công cộng của Trump nhằm ngăn chặn những người nhập cư không có tiền cũng đã được nhấn mạnh về việc bãi bỏ.

Thứ ba, Đảng Dân chủ tuyên bố sẽ theo đuổi các biện pháp cứu trợ bằng cách tạo ra một lộ trình để nhận được thường trú nhân và quyền công dân cho hàng triệu người không có giấy tờ.

Trong Chương trình Cứu trợ Người không có Giấy tờ, cũng bày tỏ ý muốn rút ngắn thời gian một cách nhanh chóng cho những nhân viên y tế đi đầu trong ứng phó với đại dịch này, công nhân nông trại và những trẻ Dreamer.

Trước khi có luật cải cách nhập cư, chính sách của DACA về việc đình chỉ trục xuất những trẻ Dreamer và việc cấp giấy phép lao động sẽ được tiếp tục lại hoàn toàn, cũng như bảo vệ cha mẹ của họ với chính sách DAPA.

Thứ tư, trong cuộc đàn áp nhập cư ở Hoa Kỳ, Đảng Dân chủ đã tuyên bố rằng họ sẽ ngừng đàn áp các cuộc truy quét nơi làm việc và các cộng đồng địa phương và ngừng các cuộc đàn áp nhập cư ở các khu vực nhạy cảm như nhà thờ, trường học, bệnh viện, DMV và tòa án.

Có ý kiến ​​cho rằng lệnh cấm tái nhập cảnh sẽ được bãi bỏ nếu có tiền sử lưu trú bất hợp pháp tại Hoa Kỳ từ 6 tháng lưu trú bất hợp pháp trong vòng 3 năm, và trên 1 năm trong vòng 10 năm.

Thứ năm, ông tuyên bố sẽ tiếp nhận nhiều người di cư là nạn nhân của bạo lực tình dục và gia đình cũng như những người tị nạn không có lựa chọn nào khác ngoài việc rời bỏ quê hương của họ.