Định cư diện bảo lãnh thân nhân

Tổng số 22
Số Tiêu đề Tác giả Ngày Tra Cứu
22 ĐIỀU KIỆN THI QUỐC TỊCH MỸ? Misamo 16-11 552
21 MỘT SỐ CÂU HỎI TRONG ĐƠN I-130 Misamo 06-06 676
20 CON CÁI ĐI CÙNG TRONG DIỆN BẢO LÃNH VỢ/CHỒNG CR-1 Misamo 06-06 581
19 CHUYỂN ĐỔI TỪ THẺ XANH 2 NĂM SANG 10 NĂM Misamo 31-05 1045
18 CHỨNG MINH BẢO TRỢ TÀI CHÍNH CẦN BAO NHIÊU? Misamo 25-05 656
17 QUYỀN THƯỜNG TRÚ NHÂN CỦA NGƯỜI ĐI KÈM CÓ ẢNH HƯỞNG… Misamo 23-05 617
16 BẢO LÃNH BA MẸ THƯỜNG TRÚ NHÂN? Misamo 23-05 560
15 GIA HẠN THỜI GIAN NHẬP CẢNH MỸ? Misamo 23-05 1237
14 ĐÃ KẾT HÔN NHƯNG KHÔNG KHAI BÁO KHI LÀM THỦ TỤC BẢO LÃNH Misamo 19-05 559
13 HỒ SƠ CÓ KHẢ NĂNG BỊ TỪ CHỐI DO NGƯỜI BẢO LÃNH KHÔNG… Misamo 18-05 582
12 VISA K-1 BẢO LÃNH HÔN PHU HÔN THÊ Misamo 16-05 612
11 GỬI EMAIL BẢO TRỢ TÀI CHÍNH? Misamo 16-05 603
10 XIN VISA H-1B TRONG QUÁ TRÌNH LÀM HỒ SƠ F4 Misamo 12-05 626
9 TÁI HÔN VỚI NGƯỜI CÓ QUỐC TỊCH MỸ NHƯNG VẪN CHƯA HOÀN… Misamo 10-05 681
8 SAU KHI PHÊ DUYỆT I-130, CÒN BAO LÂU NỮA MỚI ĐƯỢC CẤP VISA? Misamo 10-05 1451
7 HỒ SƠ BẢO LÃNH THÂN NHÂN CẨN NHỮNG GIẤY TỜ GÌ? Misamo 09-05 620
6 ĐƠN I-130 LÀ GÌ? Misamo 09-05 1778
5 NỢ TÍN DỤNG TẠI VIỆT NAM CÓ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HỒ SƠ ĐỊNH… Misamo 09-05 2126
4 ĐƯƠNG ĐƠN ĐI KÈM VƯỢT QUÁ 21 TUỔI? Misamo 08-05 947
3 THẮC MẮC VỀ BẢO LÃNH VỢ CHỒNG Misamo 08-05 552
2 EM RUỘT BẢO LÃNH CHỊ GÁI Misamo 08-05 678
1 GIỮA BẢO LÃNH VỢ CHỒNG VÀ BA MẸ BẢO LÃNH CON, DIỆN NÀO… Misamo 27-04 577