Bản tin định cư

Date: 21-08-2020 01:08:42
SINH VIÊN QUỐC TẾ CŨNG CÓ CƠ HỘI ĐĂNG KÝ NIW
 Tác giả: Misamo
Lần đọc: 360

Có một thực tế rõ ràng là phương pháp xin thường trú tại Hoa Kỳ sẽ dần chuyển sang những người có trình độ học vấn cao, chẳng hạn như diện National Interest Waiver (NIW).

Trong số bốn quốc gia nói tiếng Anh lớn chấp nhận nhập cư là Mỹ, Canada, Úc và New Zealand, chỉ có Hoa Kỳ là không thay đổi luật nhập cư trong gần 30 năm.

Mặt khác, các quốc gia thuộc Khối thịnh vượng chung như Canada, Úc và New Zealand đã ban hành luật nhập cư dựa trên điểm trong nhiều thập kỷ qua và đang chấp nhận người nhập cư dựa trên những tài năng có nền tảng giáo dục, kinh nghiệm và trình độ tiếng Anh.

Các ứng viên NIW phải có bằng cử nhân trở lên và đã làm việc chuyên sâu trong lĩnh vực này hơn 5 năm có thể nộp đơn nếu họ chứng minh được rằng họ có lợi cho đất nước Hoa Kỳ.

Tuy nhiên, nhiều người đã học ở Hoa Kỳ với bằng thạc sĩ hoặc tiến sĩ trở lên không chắc chắn liệu họ có thể có được thường trú nhân thông qua NIW hay không.

NIW là một phương pháp xin thường trú tại Hoa Kỳ cho phép các cá nhân đang đóng góp cho lợi ích quốc gia Hoa Kỳ được miễn thủ tục xét duyệt giấy phép lao động và có thể tự mình xin nhập cư.

Tất nhiên, vượt qua cuộc kiểm tra NIW không phải là dễ dàng.

Tuy nhiên, nếu những phẩm chất xuất sắc của ứng viên NIW có lợi cho lợi ích của Hoa Kỳ được trình bày bằng dữ liệu khách quan và có thể kiểm chứng được, thì ngay cả một sinh viên quốc tế không đủ kinh nghiệm xã hội sau khi tốt nghiệp cũng có thể có được thường trú nhân thông qua NIW.

Bạn có thể tự điền vào đơn đăng ký của mình, đặc biệt là khi nộp đơn xin NIW, nhưng bạn cũng nên nhờ sự giúp đỡ của luật sư người Mỹ, người có kinh nghiệm với diện NIW.

Các luật sư Hoa Kỳ có kinh nghiệm với NIW có thể xác minh tính đủ điều kiện đăng ký của người nộp đơn và có thể giúp người thẩm định hiểu đơn đăng ký dễ dàng hơn khi điền đơn.

Đối với NIW, nếu ứng viên đủ điều kiện, có thể nộp đơn mà không cần nhà tuyển dụng bảo lãnh, và điều quan trọng là phải chứng minh rằng tài năng xuất sắc của họ có thể đem lại lợi ích cho Hoa Kỳ.

Người ta nói rằng phương pháp lấy thường trú nhân thông qua NIW vẫn chưa được nhiều sinh viên có trình độ học vấn cao với bằng thạc sĩ và tiến sĩ từng học tại Hoa Kỳ biết đến.

Trong tương lai, Hoa Kỳ có thể sẽ chuyển sang một thời đại đòi hỏi những người nhập cư tài năng, có trình độ học vấn cao.