Bản tin định cư

Date: 31-08-2020 04:08:16
NGUỒN VỐN - BƯỚC ĐẦU TIÊN ĐỂ NHẬP CƯ ĐẦU TƯ HOA KỲ (EB5)
 Tác giả: Misamo
Lần đọc: 388

Các nhà đầu tư tiềm năng của Đầu tư nhập cư Hoa Kỳ (EB5) thường tập trung đầu tư vào các doanh nghiệp thương mại mới. Trong đó, khoản đầu tư vào Vùng khuyến khích đầu tư (TEA) là 900,000 USD, trong khi khoản đầu tư vào Vùng phát triển khác trên nước Mỹ là 1,8 triệu USD.

Tuy nhiên, để đủ điều kiện trở thành nhà đầu tư EB5, nhà đầu tư phải chứng minh rằng họ có thể huy động các khoản tiền cần thiết cho khoản đầu tư của mình và các khoản tiền này đến từ các nguồn hợp pháp.

Điều này có nghĩa là các nhà đầu tư cần phải có khả năng theo dõi các con đường tài trợ hợp pháp từ khi họ có vốn cho đến khi họ được đưa vào các dự án đầu tư.

Điều này là do Sở Di Trú (USCIS) yêu cầu nhà đầu tư nhập cư (EB5) phải ghi lại nguồn của các quỹ này.

Việc ghi lại nguồn vốn chứng minh rằng các khoản tiền đến từ một nguồn hợp pháp.

Ví dụ, trong trường hợp bất động sản, nó có thể là tiền bán hàng, cho vay hoặc quỹ điều lệ; trong trường hợp là chủ doanh nghiệp, tất cả tài sản có được hợp pháp, chẳng hạn như lợi nhuận từ kinh doanh; thu nhập từ tiền lương của người làm công ăn lương và tài sản nhận được như thừa kế. Nguồn vốn phải được ghi chép lại. Tuy nhiên, việc ghi lại nguồn tiền của bạn không hề dễ dàng như bạn nghĩ. Vì số tiền đầu tư lớn nên trong một số trường hợp, có thể phải chứng minh quá trình tích lũy kinh phí hàng chục năm.

Đặc biệt, nhà đầu tư định cư Mỹ (EB5) có nhiều cách tích lũy vốn khác nhau. Do đó, bạn nên tham khảo ý kiến ​​của một luật sư nhập cư Hoa Kỳ có kinh nghiệm để chứng minh nguồn tiền của bạn, đây là bước đầu tiên hướng tới việc nhập cư của nhà đầu tư tại Hoa Kỳ. Vì luật sư nhập cư của Hoa Kỳ có thể giúp bạn thu thập các tài liệu cần thiết, cũng như tư vấn cho nhà đầu tư về cách xuất trình bằng chứng xuất xứ.

Theo công bố gần đây, tỷ lệ chấp thuận chấm dứt các điều kiện (I-829) đối với người nhập cư đầu tư vào Hoa Kỳ cho năm tài chính 2020 là 99%. Những người nhập cư theo diện đầu tư của Hoa Kỳ có được quyền thường trú nhân tạm thời nếu đơn xin nhập cư được chấp thuận, nhưng sau khoảng hai năm, họ chỉ được chuyển đổi thành thường trú nhân sau khi điều kiện này được chấm dứt thông qua việc tạo ra 10 việc làm trở lên.

Nói cách khác, khi đơn xin nhập cư được chấp thuận, tỷ lệ chấp thuận cho chấm dứt điều kiện đã tăng lên 99%, do đó hầu như không có khó khăn trong việc chuyển đổi sang thường trú trong tương lai. Chìa khóa để đơn xin nhập cư của bạn được chấp thuận là nguồn tiền của bạn. Đây là lý do tại sao nguồn vốn rất quan trọng khi nộp đơn cho diện EB5.