Bản tin định cư

Tổng số 774
Số Tiêu đề Tác giả Ngày Tra Cứu
774 USCIS BỎ CÁC CUỘC PHỎNG VẤN ĐỐI VỚI MỘT SỐ NGƯỜI… Misamo 08-04 814
773 CHÍNH QUYỀN BIDEN CHẤM DỨT CHÍNH SÁCH TRỤC XUẤT KHẨN CẤP… Misamo 28-03 389
772 CHÍNH QUYỀN BIDEN ĐỀ XUẤT QUY TẮC CHI PHÍ CÔNG ĐỂ CHÍNH… Misamo 21-02 405
771 DỰ ĐOÁN DI TRÚ CHO NĂM 2022 Misamo 10-01 562
770 CẢI CÁCH NHẬP CƯ ĐANG BỊ ĐÌNH TRỆ TẠI THƯỢNG VIỆN Misamo 06-01 418
769 DI TRÚ TRONG MỘT NĂM DƯỚI THỜI CHÍNH QUYỀN BIDEN Misamo 09-12 499
768 HẠ VIỆN THÔNG QUA KẾ HOẠCH CHI TIÊU DÀNH CHO CẢI CÁCH NHẬP… Misamo 22-11 469
767 CÁC ĐIỀU KHOẢN NHẬP CƯ ĐƯỢC ĐỀ XUẤT TRONG DỰ LUẬT… Misamo 05-11 756
766 DỰ LUẬT CHI TIÊU ĐƯỢC CẬP NHẬT BỞI ĐẢNG DÂN CHỦ BAO… Misamo 29-10 498
765 CHÍNH QUYỀN BIDEN ĐANG CHUẨN BỊ PHỤC HỒI CHÍNH SÁCH BIÊN… Misamo 19-10 558
764 CÁC QUY TẮC CỦA NGHỊ VIỆN THƯỢNG VIỆN CHỐNG LẠI KẾ… Misamo 30-09 467
763 CHÍNH QUYỀN BIDEN CÔNG BỐ QUY TẮC MỚI ĐỂ BẢO TỒN DACA Misamo 28-09 414
762 TÌNH HÌNH TỒN ĐỌNG TẠI BỘ NGOẠI GIAO TRONG THÁNG 9 Misamo 23-09 457
761 CÁC QUY TẮC CỦA NGHỊ VIÊN THƯỢNG VIỆN CHỐNG LẠI CẢI… Misamo 21-09 433
760 CHÍNH QUYỀN BIDEN KHÁNG CÁO PHÁN QUYẾT CẤM NGƯỜI NỘP ĐƠN… Misamo 13-09 457
759 TỔNG THỐNG BIDEN ĐANG GIÁM SÁT SỰ SUY GIẢM LỊCH SỬ TRONG… Misamo 01-09 433
758 BỘ NGOẠI GIAO LÊN LỊCH CHO HÀNG NGÀN CUỘC PHỎNG VẤN THẺ… Misamo 27-08 482
757 TỔNG THỐNG BIDEN NHỜ LUẬT SƯ GIÚP HỦY BỎ CHÍNH SÁCH NHẬP… Misamo 11-08 489
756 USCIS ĐẢO NGƯỢC CHÍNH SÁCH THỜI TRUMP VỀ VIỆC TỪ CHỐI… Misamo 10-06 721
755 CÁC VẤN ĐỀ TẠI USCIS VẪN TỒN TẠI, BẤT CHẤP SỰ TIẾN… Misamo 04-05 598
754 HẠ VIỆN HOA KỲ THÔNG QUA ĐẠO LUẬT "GIẤC MƠ VÀ LỜI HỨA… Misamo 23-03 711
753 HẠ VIỆN THÔNG QUA LUẬT ĐỂ HỖ TRỢ CÁC TRANG TRẠI ĐỊA… Misamo 23-03 735
752 ĐỀ XUẤT CẢI CÁCH NHẬP CƯ CỦA TỔNG THỐNG BIDEN ĐƯỢC… Misamo 11-03 514
751 CHÍNH QUYỀN BIDEN SẼ KHÔNG BẢO VỆ QUY TẮC "CHI PHÍ CÔNG"… Misamo 11-03 500
750 TỔNG THỐNG BIDEN CHẤM DỨT MỘT PHẦN LỆNH CẤM NHẬP CƯ… Misamo 26-02 578
749 BIDEN ĐÃ THỰC HIỆN THÊM 3 HÀNH ĐỘNG ĐIỀU HÀNH VỀ NHẬP… Misamo 04-02 542
748 BIDEN ĐỀ XUẤT LỘ TRÌNH QUỐC TỊCH 8 NĂM CHO NGƯỜI NHẬP… Misamo 20-01 597
747 TỔNG THỐNG ĐẮC CỬ HOA KỲ BIDEN CAM KẾT THAY ĐỔI NHẬP… Misamo 19-01 544
746 PHÂN TÍCH VỀ 'SỰ LẶP LẠI CỦA HỆ THỐNG GIỚI HẠN HẠN… Misamo 16-12 883
745 HẠN CHẾ VỀ TỶ LỆ CẤP THƯỜNG TRÚ CHO NGƯỜI CÓ THỊ… Misamo 15-12 635