Các trường hợp nhận thẻ xanh thành công

Tổng số 150
Số Tiêu đề Tác giả Ngày Tra Cứu
150 THÊM KHÁCH HÀNG TRUNG QUỐC ĐƯỢC PHÊ DUYỆT ĐƠN XIN ĐỊNH… Misamo 03-08 63
149 HAI KHÁCH HÀNG HÀN QUỐC ĐƯỢC PHÊ DUYỆT ĐƠN XIN ĐỊNH CƯ… Misamo 25-07 53
148 THÊM KHÁCH HÀNG TRUNG QUỐC ĐƯỢC PHÊ DUYỆT ĐƠN XIN ĐỊNH… Misamo 25-07 65
147 THÊM KHÁCH HÀNG VIỆT NAM ĐƯỢC PHÊ DUYỆT ĐƠN XIN ĐỊNH… Misamo 25-07 69
146 BA KHÁCH HÀNG VIỆT NAM ĐƯỢC PHÊ DUYỆT ĐƠN XIN ĐỊNH CƯ… Misamo 21-07 99
145 KHÁCH HÀNG HÀN QUỐC ĐƯỢC PHÊ DUYỆT ĐƠN XIN ĐỊNH CƯ I-140 Misamo 21-07 67
144 BỐN KHÁCH HÀNG TRUNG QUỐC ĐƯỢC PHÊ DUYỆT ĐƠN XIN ĐỊNH… Misamo 21-07 50
143 THÊM KHÁCH HÀNG HÀN QUỐC ĐƯỢC TÁI PHÊ DUYỆT Misamo 16-06 97
142 KHÁCH HÀNG HÀN QUỐC ĐƯỢC TÁI CHẤP THUẬN SAU THANH TRA Misamo 14-06 90
141 HỒ SƠ KHÁCH HÀNG HÀN QUỐC ĐƯỢC CHUYỂN SANG NVC SAU THANH… Misamo 09-06 85
140 KHÁCH HÀNG VIỆT NAM ĐƯỢC TÁI CHẤP THUẬN SAU THANH TRA Misamo 14-02 177
139 HỒ SƠ KHÁCH HÀNG HÀN QUỐC ĐƯỢC CHUYỂN SANG NVC SAU THANH… Misamo 14-02 115
138 HAI KHÁCH HÀNG VIỆT NAM ĐƯỢC PHÊ DUYỆT ĐƠN XIN ĐỊNH CƯ… Misamo 13-12 147
137 KHÁCH HÀNG VIỆT NAM ĐƯỢC PHÊ DUYỆT ĐƠN XIN ĐỊNH CƯ I-140 Misamo 08-12 126
136 HAI KHÁCH HÀNG NGƯỜI TRUNG QUỐC ĐƯỢC TÁI CHẤP THUẬN SAU… Misamo 30-11 104
135 KHÁCH HÀNG HÀN QUỐC ĐƯỢC TÁI CHẤP THUẬN SAU THANH TRA Misamo 30-11 126
134 KHÁCH HÀNG VIỆT NAM ĐƯỢC TÁI PHÊ DUYỆT VÀ CHUYỂN HỒ SƠ… Misamo 17-11 162
133 KHÁCH HÀNG HÀN QUỐC ĐƯỢC MỞ LẠI (REOPENED) HỒ SƠ I-140… Misamo 11-11 130
132 KHÁCH HÀNG HÀN QUỐC ĐƯỢC TÁI CHẤP THUẬN SAU THANH TRA Misamo 09-11 117
131 KHÁCH HÀNG HÀN QUỐC ĐƯỢC PHÊ DUYỆT ĐƠN XIN ĐỊNH CƯ I-140 Misamo 01-11 116
130 THÊM KHÁCH HÀNG HÀN QUỐC ĐƯỢC PHÊ DUYỆT ĐƠN I140 Misamo 27-10 214
129 KHÁCH HÀNG VIỆT NAM ĐƯỢC PHÊ DUYỆT ĐƠN I-140 Misamo 26-10 190
128 KHÁCH HÀNG HÀN QUỐC ĐƯỢC PHÊ DUYỆT ĐƠN I-140 Misamo 26-10 107
127 KHÁCH HÀNG VIỆT NAM ĐƯỢC TÁI CHẤP THUẬN SAU THANH TRA Misamo 12-10 195
126 KHÁCH HÀNG TRUNG QUỐC ĐƯỢC TÁI CHẤP THUẬN SAU THANH TRA Misamo 05-10 145
125 KHÁCH HÀNG VIỆT NAM ĐƯỢC PHÊ DUYỆT ĐƠN XIN ĐỊNH CƯ I140 Misamo 05-10 189
124 THÊM KHÁCH HÀNG ĐƯỢC TÁI CHẤP THUẬN SAU TP VÀ KHÁNG CÁO Misamo 27-09 97
123 KHÁCH HÀNG ĐƯỢC PHÊ DUYỆT ĐƠN XIN ĐỊNH CƯ I140 Misamo 27-09 112
122 THÊM KHÁCH HÀNG HÀN QUỐC NHẬN ĐƯỢC LỊCH PHỎNG VẤN Misamo 27-06 204
121 KHÁCH HÀNG HÀN QUỐC NHẬN ĐƯỢC LỊCH PHỎNG VẤN Misamo 24-05 206