Các trường hợp nhận thẻ xanh thành công

Tổng số 122
Số Tiêu đề Tác giả Ngày Tra Cứu
122 THÊM KHÁCH HÀNG HÀN QUỐC NHẬN ĐƯỢC LỊCH PHỎNG VẤN Misamo 27-06 30
121 KHÁCH HÀNG HÀN QUỐC NHẬN ĐƯỢC LỊCH PHỎNG VẤN Misamo 24-05 54
120 KHÁCH HÀNG HÀN QUỐC NHẬN ĐƯỢC THÔNG BÁO CỦA NVC Misamo 18-05 59
119 KHÁCH HÀNG HÀN QUỐC ĐƯỢC TÁI CHẤP THUẬN SAU TP Misamo 06-05 66
118 THÊM KHÁCH HÀNG ĐƯỢC TÁI PHÊ DUYỆT SAU THANH TRA Misamo 22-04 57
117 KHÁCH HÀNG MISAMO ĐƯỢC PHÊ DUYỆT ĐƠN XIN ĐỊNH CƯ I-140 Misamo 28-02 127
116 THÊM HAI KHÁCH HÀNG ĐƯỢC TÁI CHẤP THUẬN SAU TP Misamo 23-02 110
115 KHÁCH HÀNG ĐƯỢC TÁI CHẤP THUẬN SAU TP Misamo 18-02 99
114 THÊM KHÁCH HÀNG ĐƯỢC TÁI CHẤP THUẬN SAU TP Misamo 15-02 106
113 THÊM HAI KHÁCH HÀNG ĐƯỢC TÁI PHÊ DUYỆT SAU TP Misamo 27-01 175
112 HỒ SƠ ĐƯỢC CHẤP THUẬN SAU KHÁNG CÁO Misamo 26-10 223
111 THÊM HỒ SƠ TÁI XÁC NHẬN SAU TP CÓ THÔNG BÁO CHUẨN BỊ CHO… Misamo 16-09 212
110 HỒ SƠ TÁI XÁC NHẬN SAU TP CÓ THÔNG BÁO CHUẨN BỊ CHO PHỎNG… Misamo 13-09 199
109 KHÁCH HÀNG CỦA MISAMO HÀN QUỐC ĐƯỢC PHÊ DUYỆT I-140 Misamo 11-08 224
108 HỒ SƠ TÁI XÁC NHẬN SAU TP SẮP CÓ LỊCH PHỎNG VẤN Misamo 11-08 233
107 KHÁCH HÀNG HÀN QUỐC ĐƯỢC TÁI XÁC NHẬN SAU TP Misamo 04-05 264
106 KHÁCH HÀNG ĐƯỢC TÁI XÁC NHẬN SAU TP Misamo 30-03 291
105 KHÁCH HÀNG TIẾP TỤC NHẬN ĐƯỢC CHẤP THUẬN SAU TP Misamo 23-03 262
104 KHÁCH HÀNG CỦA MISAMO HÀN QUỐC TIẾP TỤC NHẬN ĐƯỢC CHẤP… Misamo 22-03 277
103 THÊM KHÁCH HÀNG CỦA MISAMO HÀN QUỐC NHẬN ĐƯỢC CHẤP THUẬN… Misamo 22-03 258
102 THÊM MỘT KHÁCH HÀNG NHẬN ĐƯỢC CHẤP THUẬN SAU TP Misamo 18-03 371
101 KHÁCH HÀNG CỦA MISAMO HÀN QUỐC NHẬN ĐƯỢC CHẤP THUẬN SAU… Misamo 17-03 270
100 [HOUSE OF RAEFORD] 01 KHÁCH HÀNG ĐƯỢC PHÊ DUYỆT ĐƠN XIN ĐỊNH… Misamo 16-04 599
99 [HOUSE OF RAEFORD] 03 KHÁCH HÀNG CỦA MISAMO ĐƯỢC PHÊ DUYỆT… Misamo 18-09 875
98 [HOUSE OF RAEFORD] 04 KHÁCH HÀNG CỦA MISAMO ĐƯỢC PHÊ DUYỆT… Misamo 11-09 535
97 [HOUSE OF RAEFORD] 2 KHÁCH HÀNG VN ĐƯỢC PHÊ DUYỆT ĐƠN XIN ĐỊNH… Misamo 05-09 683
96 [HOUSE OF RAEFORD] 04 KHÁCH HÀNG CỦA MISAMO ĐƯỢC PHÊ DUYỆT… Misamo 20-08 618
95 [BẢO LÃNH THÂN NHÂN] KHÁCH HÀNG N** ĐẬU PHỎNG VẤN diện… Misamo 27-07 466
94 [HOUSE OF RAEFORD] 03 KHÁCH HÀNG CỦA MISAMO ĐƯỢC PHÊ DUYỆT… Misamo 26-06 750
93 [PARAGUAY] KHÁCH HÀNG IN** NHẬN THẺ THƯỜNG TRÚ TRONG VÒNG 30… Misamo 29-05 525