Các trường hợp nhận thẻ xanh thành công

Tổng số 140
Số Tiêu đề Tác giả Ngày Tra Cứu
140 KHÁCH HÀNG VIỆT NAM ĐƯỢC TÁI CHẤP THUẬN SAU THANH TRA Misamo 14-02 77
139 HỒ SƠ KHÁCH HÀNG HÀN QUỐC ĐƯỢC CHUYỂN SANG NVC SAU THANH… Misamo 14-02 39
138 HAI KHÁCH HÀNG VIỆT NAM ĐƯỢC PHÊ DUYỆT ĐƠN XIN ĐỊNH CƯ… Misamo 13-12 78
137 KHÁCH HÀNG VIỆT NAM ĐƯỢC PHÊ DUYỆT ĐƠN XIN ĐỊNH CƯ I-140 Misamo 08-12 64
136 HAI KHÁCH HÀNG NGƯỜI TRUNG QUỐC ĐƯỢC TÁI CHẤP THUẬN SAU… Misamo 30-11 60
135 KHÁCH HÀNG HÀN QUỐC ĐƯỢC TÁI CHẤP THUẬN SAU THANH TRA Misamo 30-11 76
134 KHÁCH HÀNG VIỆT NAM ĐƯỢC TÁI PHÊ DUYỆT VÀ CHUYỂN HỒ SƠ… Misamo 17-11 95
133 KHÁCH HÀNG HÀN QUỐC ĐƯỢC MỞ LẠI (REOPENED) HỒ SƠ I-140… Misamo 11-11 85
132 KHÁCH HÀNG HÀN QUỐC ĐƯỢC TÁI CHẤP THUẬN SAU THANH TRA Misamo 09-11 73
131 KHÁCH HÀNG HÀN QUỐC ĐƯỢC PHÊ DUYỆT ĐƠN XIN ĐỊNH CƯ I-140 Misamo 01-11 69
130 THÊM KHÁCH HÀNG HÀN QUỐC ĐƯỢC PHÊ DUYỆT ĐƠN I140 Misamo 27-10 141
129 KHÁCH HÀNG VIỆT NAM ĐƯỢC PHÊ DUYỆT ĐƠN I-140 Misamo 26-10 97
128 KHÁCH HÀNG HÀN QUỐC ĐƯỢC PHÊ DUYỆT ĐƠN I-140 Misamo 26-10 64
127 KHÁCH HÀNG VIỆT NAM ĐƯỢC TÁI CHẤP THUẬN SAU THANH TRA Misamo 12-10 124
126 KHÁCH HÀNG TRUNG QUỐC ĐƯỢC TÁI CHẤP THUẬN SAU THANH TRA Misamo 05-10 90
125 KHÁCH HÀNG VIỆT NAM ĐƯỢC PHÊ DUYỆT ĐƠN XIN ĐỊNH CƯ I140 Misamo 05-10 112
124 THÊM KHÁCH HÀNG ĐƯỢC TÁI CHẤP THUẬN SAU TP VÀ KHÁNG CÁO Misamo 27-09 60
123 KHÁCH HÀNG ĐƯỢC PHÊ DUYỆT ĐƠN XIN ĐỊNH CƯ I140 Misamo 27-09 66
122 THÊM KHÁCH HÀNG HÀN QUỐC NHẬN ĐƯỢC LỊCH PHỎNG VẤN Misamo 27-06 146
121 KHÁCH HÀNG HÀN QUỐC NHẬN ĐƯỢC LỊCH PHỎNG VẤN Misamo 24-05 160
120 KHÁCH HÀNG HÀN QUỐC NHẬN ĐƯỢC THÔNG BÁO CỦA NVC Misamo 18-05 171
119 KHÁCH HÀNG HÀN QUỐC ĐƯỢC TÁI CHẤP THUẬN SAU TP Misamo 06-05 192
118 THÊM KHÁCH HÀNG ĐƯỢC TÁI PHÊ DUYỆT SAU THANH TRA Misamo 22-04 145
117 KHÁCH HÀNG MISAMO ĐƯỢC PHÊ DUYỆT ĐƠN XIN ĐỊNH CƯ I-140 Misamo 28-02 249
116 THÊM HAI KHÁCH HÀNG ĐƯỢC TÁI CHẤP THUẬN SAU TP Misamo 23-02 221
115 KHÁCH HÀNG ĐƯỢC TÁI CHẤP THUẬN SAU TP Misamo 18-02 204
114 THÊM KHÁCH HÀNG ĐƯỢC TÁI CHẤP THUẬN SAU TP Misamo 15-02 196
113 THÊM HAI KHÁCH HÀNG ĐƯỢC TÁI PHÊ DUYỆT SAU TP Misamo 27-01 292
112 HỒ SƠ ĐƯỢC CHẤP THUẬN SAU KHÁNG CÁO Misamo 26-10 354
111 THÊM HỒ SƠ TÁI XÁC NHẬN SAU TP CÓ THÔNG BÁO CHUẨN BỊ CHO… Misamo 16-09 339