Các trường hợp nhận thẻ xanh thành công

Tổng số 136
Số Tiêu đề Tác giả Ngày Tra Cứu
136 HAI KHÁCH HÀNG NGƯỜI TRUNG QUỐC ĐƯỢC TÁI CHẤP THUẬN SAU… Misamo 30-11 16
135 KHÁCH HÀNG HÀN QUỐC ĐƯỢC TÁI CHẤP THUẬN SAU THANH TRA Misamo 30-11 23
134 KHÁCH HÀNG VIỆT NAM ĐƯỢC TÁI PHÊ DUYỆT VÀ CHUYỂN HỒ SƠ… Misamo 17-11 43
133 KHÁCH HÀNG HÀN QUỐC ĐƯỢC MỞ LẠI (REOPENED) HỒ SƠ I-140… Misamo 11-11 39
132 KHÁCH HÀNG HÀN QUỐC ĐƯỢC TÁI CHẤP THUẬN SAU THANH TRA Misamo 09-11 34
131 KHÁCH HÀNG HÀN QUỐC ĐƯỢC PHÊ DUYỆT ĐƠN XIN ĐỊNH CƯ I-140 Misamo 01-11 25
130 THÊM KHÁCH HÀNG HÀN QUỐC ĐƯỢC PHÊ DUYỆT ĐƠN I140 Misamo 27-10 28
129 KHÁCH HÀNG VIỆT NAM ĐƯỢC PHÊ DUYỆT ĐƠN I-140 Misamo 26-10 38
128 KHÁCH HÀNG HÀN QUỐC ĐƯỢC PHÊ DUYỆT ĐƠN I-140 Misamo 26-10 25
127 KHÁCH HÀNG VIỆT NAM ĐƯỢC TÁI CHẤP THUẬN SAU THANH TRA Misamo 12-10 71
126 KHÁCH HÀNG TRUNG QUỐC ĐƯỢC TÁI CHẤP THUẬN SAU THANH TRA Misamo 05-10 44
125 KHÁCH HÀNG VIỆT NAM ĐƯỢC PHÊ DUYỆT ĐƠN XIN ĐỊNH CƯ I140 Misamo 05-10 68
124 THÊM KHÁCH HÀNG ĐƯỢC TÁI CHẤP THUẬN SAU TP VÀ KHÁNG CÁO Misamo 27-09 37
123 KHÁCH HÀNG ĐƯỢC PHÊ DUYỆT ĐƠN XIN ĐỊNH CƯ I140 Misamo 27-09 44
122 THÊM KHÁCH HÀNG HÀN QUỐC NHẬN ĐƯỢC LỊCH PHỎNG VẤN Misamo 27-06 99
121 KHÁCH HÀNG HÀN QUỐC NHẬN ĐƯỢC LỊCH PHỎNG VẤN Misamo 24-05 122
120 KHÁCH HÀNG HÀN QUỐC NHẬN ĐƯỢC THÔNG BÁO CỦA NVC Misamo 18-05 129
119 KHÁCH HÀNG HÀN QUỐC ĐƯỢC TÁI CHẤP THUẬN SAU TP Misamo 06-05 146
118 THÊM KHÁCH HÀNG ĐƯỢC TÁI PHÊ DUYỆT SAU THANH TRA Misamo 22-04 118
117 KHÁCH HÀNG MISAMO ĐƯỢC PHÊ DUYỆT ĐƠN XIN ĐỊNH CƯ I-140 Misamo 28-02 212
116 THÊM HAI KHÁCH HÀNG ĐƯỢC TÁI CHẤP THUẬN SAU TP Misamo 23-02 185
115 KHÁCH HÀNG ĐƯỢC TÁI CHẤP THUẬN SAU TP Misamo 18-02 157
114 THÊM KHÁCH HÀNG ĐƯỢC TÁI CHẤP THUẬN SAU TP Misamo 15-02 159
113 THÊM HAI KHÁCH HÀNG ĐƯỢC TÁI PHÊ DUYỆT SAU TP Misamo 27-01 251
112 HỒ SƠ ĐƯỢC CHẤP THUẬN SAU KHÁNG CÁO Misamo 26-10 301
111 THÊM HỒ SƠ TÁI XÁC NHẬN SAU TP CÓ THÔNG BÁO CHUẨN BỊ CHO… Misamo 16-09 294
110 HỒ SƠ TÁI XÁC NHẬN SAU TP CÓ THÔNG BÁO CHUẨN BỊ CHO PHỎNG… Misamo 13-09 264
109 KHÁCH HÀNG CỦA MISAMO HÀN QUỐC ĐƯỢC PHÊ DUYỆT I-140 Misamo 11-08 306
108 HỒ SƠ TÁI XÁC NHẬN SAU TP SẮP CÓ LỊCH PHỎNG VẤN Misamo 11-08 289
107 KHÁCH HÀNG HÀN QUỐC ĐƯỢC TÁI XÁC NHẬN SAU TP Misamo 04-05 320