Các trường hợp nhận thẻ xanh thành công

Tổng số 153
Số Tiêu đề Tác giả Ngày Tra Cứu
153 KHÁCH HÀNG MISAMO ĐƯỢC PHÊ DUYỆT ĐƠN XIN ĐỊNH CƯ I140 Misamo 05-12 73
152 KHÁCH HÀNG HÀN QUỐC ĐƯỢC TÁI CHẤP THUẬN SAU THANH TRA TRONG… Misamo 05-12 70
151 KHÁCH HÀNG NGƯỜI HÀN QUỐC ĐƯỢC PHÊ DUYỆT ĐƠN I140 Misamo 10-11 86
150 THÊM KHÁCH HÀNG TRUNG QUỐC ĐƯỢC PHÊ DUYỆT ĐƠN XIN ĐỊNH… Misamo 03-08 129
149 HAI KHÁCH HÀNG HÀN QUỐC ĐƯỢC PHÊ DUYỆT ĐƠN XIN ĐỊNH CƯ… Misamo 25-07 119
148 THÊM KHÁCH HÀNG TRUNG QUỐC ĐƯỢC PHÊ DUYỆT ĐƠN XIN ĐỊNH… Misamo 25-07 128
147 THÊM KHÁCH HÀNG VIỆT NAM ĐƯỢC PHÊ DUYỆT ĐƠN XIN ĐỊNH… Misamo 25-07 146
146 BA KHÁCH HÀNG VIỆT NAM ĐƯỢC PHÊ DUYỆT ĐƠN XIN ĐỊNH CƯ… Misamo 21-07 190
145 KHÁCH HÀNG HÀN QUỐC ĐƯỢC PHÊ DUYỆT ĐƠN XIN ĐỊNH CƯ I-140 Misamo 21-07 133
144 BỐN KHÁCH HÀNG TRUNG QUỐC ĐƯỢC PHÊ DUYỆT ĐƠN XIN ĐỊNH… Misamo 21-07 112
143 THÊM KHÁCH HÀNG HÀN QUỐC ĐƯỢC TÁI PHÊ DUYỆT Misamo 16-06 190
142 KHÁCH HÀNG HÀN QUỐC ĐƯỢC TÁI CHẤP THUẬN SAU THANH TRA Misamo 14-06 152
141 HỒ SƠ KHÁCH HÀNG HÀN QUỐC ĐƯỢC CHUYỂN SANG NVC SAU THANH… Misamo 09-06 143
140 KHÁCH HÀNG VIỆT NAM ĐƯỢC TÁI CHẤP THUẬN SAU THANH TRA Misamo 14-02 235
139 HỒ SƠ KHÁCH HÀNG HÀN QUỐC ĐƯỢC CHUYỂN SANG NVC SAU THANH… Misamo 14-02 165
138 HAI KHÁCH HÀNG VIỆT NAM ĐƯỢC PHÊ DUYỆT ĐƠN XIN ĐỊNH CƯ… Misamo 13-12 207
137 KHÁCH HÀNG VIỆT NAM ĐƯỢC PHÊ DUYỆT ĐƠN XIN ĐỊNH CƯ I-140 Misamo 08-12 178
136 HAI KHÁCH HÀNG NGƯỜI TRUNG QUỐC ĐƯỢC TÁI CHẤP THUẬN SAU… Misamo 30-11 148
135 KHÁCH HÀNG HÀN QUỐC ĐƯỢC TÁI CHẤP THUẬN SAU THANH TRA Misamo 30-11 174
134 KHÁCH HÀNG VIỆT NAM ĐƯỢC TÁI PHÊ DUYỆT VÀ CHUYỂN HỒ SƠ… Misamo 17-11 206
133 KHÁCH HÀNG HÀN QUỐC ĐƯỢC MỞ LẠI (REOPENED) HỒ SƠ I-140… Misamo 11-11 205
132 KHÁCH HÀNG HÀN QUỐC ĐƯỢC TÁI CHẤP THUẬN SAU THANH TRA Misamo 09-11 161
131 KHÁCH HÀNG HÀN QUỐC ĐƯỢC PHÊ DUYỆT ĐƠN XIN ĐỊNH CƯ I-140 Misamo 01-11 172
130 THÊM KHÁCH HÀNG HÀN QUỐC ĐƯỢC PHÊ DUYỆT ĐƠN I140 Misamo 27-10 316
129 KHÁCH HÀNG VIỆT NAM ĐƯỢC PHÊ DUYỆT ĐƠN I-140 Misamo 26-10 309
128 KHÁCH HÀNG HÀN QUỐC ĐƯỢC PHÊ DUYỆT ĐƠN I-140 Misamo 26-10 155
127 KHÁCH HÀNG VIỆT NAM ĐƯỢC TÁI CHẤP THUẬN SAU THANH TRA Misamo 12-10 255
126 KHÁCH HÀNG TRUNG QUỐC ĐƯỢC TÁI CHẤP THUẬN SAU THANH TRA Misamo 05-10 190
125 KHÁCH HÀNG VIỆT NAM ĐƯỢC PHÊ DUYỆT ĐƠN XIN ĐỊNH CƯ I140 Misamo 05-10 230
124 THÊM KHÁCH HÀNG ĐƯỢC TÁI CHẤP THUẬN SAU TP VÀ KHÁNG CÁO Misamo 27-09 119