Bản tin định cư

Tổng số 774
Số Tiêu đề Tác giả Ngày Tra Cứu
774 USCIS BỎ CÁC CUỘC PHỎNG VẤN ĐỐI VỚI MỘT SỐ NGƯỜI… Misamo 08-04 783
773 CHÍNH QUYỀN BIDEN CHẤM DỨT CHÍNH SÁCH TRỤC XUẤT KHẨN CẤP… Misamo 28-03 357
772 CHÍNH QUYỀN BIDEN ĐỀ XUẤT QUY TẮC CHI PHÍ CÔNG ĐỂ CHÍNH… Misamo 21-02 386
771 DỰ ĐOÁN DI TRÚ CHO NĂM 2022 Misamo 10-01 544
770 CẢI CÁCH NHẬP CƯ ĐANG BỊ ĐÌNH TRỆ TẠI THƯỢNG VIỆN Misamo 06-01 398
769 DI TRÚ TRONG MỘT NĂM DƯỚI THỜI CHÍNH QUYỀN BIDEN Misamo 09-12 479
768 HẠ VIỆN THÔNG QUA KẾ HOẠCH CHI TIÊU DÀNH CHO CẢI CÁCH NHẬP… Misamo 22-11 454
767 CÁC ĐIỀU KHOẢN NHẬP CƯ ĐƯỢC ĐỀ XUẤT TRONG DỰ LUẬT… Misamo 05-11 609
766 DỰ LUẬT CHI TIÊU ĐƯỢC CẬP NHẬT BỞI ĐẢNG DÂN CHỦ BAO… Misamo 29-10 478
765 CHÍNH QUYỀN BIDEN ĐANG CHUẨN BỊ PHỤC HỒI CHÍNH SÁCH BIÊN… Misamo 19-10 540
764 CÁC QUY TẮC CỦA NGHỊ VIỆN THƯỢNG VIỆN CHỐNG LẠI KẾ… Misamo 30-09 450
763 CHÍNH QUYỀN BIDEN CÔNG BỐ QUY TẮC MỚI ĐỂ BẢO TỒN DACA Misamo 28-09 397
762 TÌNH HÌNH TỒN ĐỌNG TẠI BỘ NGOẠI GIAO TRONG THÁNG 9 Misamo 23-09 441
761 CÁC QUY TẮC CỦA NGHỊ VIÊN THƯỢNG VIỆN CHỐNG LẠI CẢI… Misamo 21-09 418
760 CHÍNH QUYỀN BIDEN KHÁNG CÁO PHÁN QUYẾT CẤM NGƯỜI NỘP ĐƠN… Misamo 13-09 441
759 TỔNG THỐNG BIDEN ĐANG GIÁM SÁT SỰ SUY GIẢM LỊCH SỬ TRONG… Misamo 01-09 418
758 BỘ NGOẠI GIAO LÊN LỊCH CHO HÀNG NGÀN CUỘC PHỎNG VẤN THẺ… Misamo 27-08 466
757 TỔNG THỐNG BIDEN NHỜ LUẬT SƯ GIÚP HỦY BỎ CHÍNH SÁCH NHẬP… Misamo 11-08 478
756 USCIS ĐẢO NGƯỢC CHÍNH SÁCH THỜI TRUMP VỀ VIỆC TỪ CHỐI… Misamo 10-06 703
755 CÁC VẤN ĐỀ TẠI USCIS VẪN TỒN TẠI, BẤT CHẤP SỰ TIẾN… Misamo 04-05 581
754 HẠ VIỆN HOA KỲ THÔNG QUA ĐẠO LUẬT "GIẤC MƠ VÀ LỜI HỨA… Misamo 23-03 696
753 HẠ VIỆN THÔNG QUA LUẬT ĐỂ HỖ TRỢ CÁC TRANG TRẠI ĐỊA… Misamo 23-03 721
752 ĐỀ XUẤT CẢI CÁCH NHẬP CƯ CỦA TỔNG THỐNG BIDEN ĐƯỢC… Misamo 11-03 495
751 CHÍNH QUYỀN BIDEN SẼ KHÔNG BẢO VỆ QUY TẮC "CHI PHÍ CÔNG"… Misamo 11-03 481
750 TỔNG THỐNG BIDEN CHẤM DỨT MỘT PHẦN LỆNH CẤM NHẬP CƯ… Misamo 26-02 559
749 BIDEN ĐÃ THỰC HIỆN THÊM 3 HÀNH ĐỘNG ĐIỀU HÀNH VỀ NHẬP… Misamo 04-02 528
748 BIDEN ĐỀ XUẤT LỘ TRÌNH QUỐC TỊCH 8 NĂM CHO NGƯỜI NHẬP… Misamo 20-01 579
747 TỔNG THỐNG ĐẮC CỬ HOA KỲ BIDEN CAM KẾT THAY ĐỔI NHẬP… Misamo 19-01 527
746 PHÂN TÍCH VỀ 'SỰ LẶP LẠI CỦA HỆ THỐNG GIỚI HẠN HẠN… Misamo 16-12 855
745 HẠN CHẾ VỀ TỶ LỆ CẤP THƯỜNG TRÚ CHO NGƯỜI CÓ THỊ… Misamo 15-12 616