Các trường hợp nhận thẻ xanh thành công

Date: 22-03-2021 02:03:50
KHÁCH HÀNG CỦA MISAMO HÀN QUỐC TIẾP TỤC NHẬN ĐƯỢC CHẤP THUẬN SAU TP
 Tác giả: Misamo
Lần đọc: 292

Ngày 19.03.2021, thêm hai khách hàng EW3 ( Lao động định cư không tay nghề) người Hàn Quốc của công ty Misamo đã được chấp thuận sau khi trải qua quá trình TP kiểm tra hồ sơ ( Reaffirmed: tái xác nhận) tại Sở Di Trú Hoa Kỳ ( USCIS).

USCIS đã chuyển hồ sơ khách hàng  sang Trung tâm chiếu khán quốc gia NVC.

Khách hàng SRC16*1 đã được chấp thuận đơn I140 vào ngày 29.01.2016 và bị thanh tra (TP).

Khách hàng SRC16*7 đã được chấp thuận đơn I140 vào ngày 14.06.2017 và bị thanh tra (TP).

Cuối cùng, cả 02 khách hàng đã nhận được kết quả chấp thuận sau thanh tra. 

Chúng tôi tin rằng các khách hàng đã được chấp thuận sau thanh tra sẽ sớm nhận được visa định cư  và các khách hàng khác của công ty Misamo sẽ sớm nhận được kết quả chấp thuận sau thanh tra như các trường hợp trên.