Bản tin định cư

Date: 22-11-2021 02:11:00
HẠ VIỆN THÔNG QUA KẾ HOẠCH CHI TIÊU DÀNH CHO CẢI CÁCH NHẬP CƯ
 Tác giả: Misamo
Lần đọc: 408

HẠ VIỆN THÔNG QUA KẾ HOẠCH CHI TIÊU XÃ HỘI VỚI 100 TỶ ĐÔ LA DÀNH CHO CẢI CÁCH NHẬP CƯ

Hôm thứ Sáu, Hạ viện đã thông qua một dự luật chi tiêu khổng lồ với hơn 100 tỷ đô la dành cho cải cách nhập cư.

 Đạo luật “Xây dựng trở lại tốt hơn” ( The Build Back Better Act) bao gồm các điều khoản bảo vệ lên đến 7,1 triệu người nhập cư không có giấy tờ khỏi bị trục xuất và lấy lại hơn 2 triệu thẻ xanh chưa sử dụng.

Thông qua Đạo luật "Xây dựng lại Tốt hơn" tại Hạ viện là một bước tiến đáng kinh ngạc đối với cuộc cải cách nhập cư. Dự luật này sẽ thay đổi cuộc sống của hàng triệu người, từ những người có thị thực tay nghề cao bị mắc kẹt trong tình trạng tồn đọng thẻ xanh, đến các thành viên gia đình của công dân và thường trú nhân Hoa Kỳ,và cả những người không có giấy tờ đã sống và đóng góp cho quốc gia trong nhiều năm. .

Các đảng viên Đảng Dân chủ đã buộc phải từ bỏ các điều khoản nhập cư sau khi nghị sĩ Thượng viện liên tục từ chối các đề xuất của họ, nói rằng chúng không phù hợp với các quy tắc của Thượng viện.