Tổng hợp tin tức hàng tháng

Date: 16-04-2019 01:04:04
Bản tin visa tháng 05/2019 & Các thông tin định cư nóng
 Tác giả: Misamo
Lần đọc: 436

Xem chi tiết tại đây >>

a. Tại sao ngày càng nhiều người lựa chọn I-485 ?

b. Tình hình hiện tại khi hoàn thành cuộc phỏng vấn thường trú diện việc làm

        

Xem chi tiết tại đây >>

Xem chi tiết tại đây >>

 

c. Giảm nhập cư gia đình, mở rộng nhập cư việc làm

d. Nhập cư: Nhà trắng - mở rộng VS Đảng Cộng Hòa - thu hẹp

        

Xem chi tiết tại đây >> Xem chi tiết tại đây >>

 

Phê duyệt đơn I-140

Khách hàng được phê duyệt đơn I-140 vào tháng 02/2019.

 

 

Xem chi tiết tại đây >>

 

Phí dịch vụ của Misamo hiện nay là hợp lý nhất trên thị trường.