Tổng hợp tin tức hàng tháng

Date: 14-01-2019 09:01:46
Bản tin visa tháng 02/2019 & Các thông tin định cư nóng
 Tác giả: Misamo
Lần đọc: 497

Xem chi tiết tại đây >>

a. Đơn xin chuyển đổi trạng thái I-485 – nhận Combo Card

b. Chính quyền trump - nhập cư 2018 - không có quà tặng chỉ có nỗi đau

        

Xem chi tiết tại đây >>

Xem chi tiết tại đây >>

 

c. Đăng ký nhập học của ivy league hỗ trợ tốt nhất vượt qua thấp nhất

d. Thống kê thị thực nhập cư được cấp tháng 11/2018

        

Xem chi tiết tại đây >> Xem chi tiết tại đây >>

 

a. Phê duyệt đơn I-140

 

Chúc mừng khách hàng: HUYNH** và những khách hàng khác được phê duyệt đơn I-140 vào tháng 8/2018.

Xem chi tiết tại đây >>

 

b. Phê duyệt Chứng nhận lao động (09/2018)

 

Chúc mừng khách hàng: TRAN** và những khách hàng khác được phê duyệt Chứng nhận lao động tháng 09/2018.

Xem chi tiết tại đây >> (1) , (2)

 

c. Phê duyệt I-485 (Cấp thẻ xanh Mỹ) (04/2018 & 05/2018)

 

  • Chúc mừng khách hàng: LEE** được phê duyệt đơn I-485 ngày 26/04/2018.

Khách hàng LEE ** ký hợp đồng với Misamo ngày 15/01/2017 và được công ty tuyển dụng House Of Raeford nộp đơn xin Chứng nhận lao động vào ngày 31/01/2017. Chứng nhận lao động được phê duyệt ngày 07/04/2017.

Sở Di Trú tiếp nhận đơn xin định cư I-140 ngày 30/05/2017 với hình thức xét duyệt nhanh. Ngày 12/06/2017 Sở Di Trú chính thức phê duyệt đơn I-140.

Luật sư Misamo đã giúp khách hàng LEE** đến Mỹ bằng visa B1/B2 và nhận được I-20 nhập học khóa tiếng Anh tại trường đại học Mỹ. Sau đó, khách hàng LEE** đã nộp đơn xin chuyển đổi trạng thái cư trú tại Mỹ vào tháng 19/07/2017 và nhận được Combo Card (Giấy phép làm việc và Giấy phép tái nhập cảnh). Ngày 26/04/2018 đơn I-485 được chấp thuận sau khi phỏng vấn ở Sở Di Trú ngay tại Mỹ.

Hiện nay khách hàng LEE** đang làm việc tại nhà máy Rose Hill (bang North Carolina) của House Of Raeford.

Xem chi tiết tại đây >>

 

  • Chúc mừng khách hàng: P ** được phê duyệt đơn I-485 ngày 18/05/2018.

Khách hàng P** đã nộp đơn xin Chứng nhận lao động khi đang du học tại Mỹ.

Với sự tư vấn của luật dư Misamo, khách hàng P** đã tận dụng lợi thế đang sinh sống hợp pháp tại Mỹ để tiến hành hồ sơ EB-3 bằng cách xin chuyển đổi trạng thái cư trú I-485. Tháng 10/2016, khách hàng nộp đơn I-485 và sau đó tiếp tục nộp đơn xin Giấy phép làm việc I-765, đơn xin Giấy phép tái nhập cảnh I-131. 

Đơn xin I-485 của khách hàng P** đã từng bị Sở Di Trú thanh tra RFE (Request for Evidence) nhưng luật sư Misamo đã chuẩn bị đầy đủ bằng chứng bổ sung và gửi cho Sở Di Trú bộ hồ sơ I-485J. Kết quả là ngày 18/05/2018, Sở Di Trú đã phê duyệt đơn và cấp Thẻ Xanh cho khách hàng P**. Misamo xin gửi lời chúc mừng và cám ơn đến khách hàng P** đã tin tưởng và đồng hành cùng Misamo cho đến khi nhận được kết quả cuồi cùng.

Đối với những khách hàng đang có visa tạm thời tại Mỹ (du học, làm việc v.v…) có thể nộp đơn xin chuyển đổi trạng thái cư trú I-485 ngay tại Mỹ.
Xem chi tiết tại đây >>

 

Chương trình đầu tư định cư Châu Âu (Cyprus)

 

Xem chi tiết tại đây >>

 

Phí dịch vụ của Misamo hiện nay là hợp lý nhất trên thị trường.