Thông báo

Date: 04-01-2017 04:01:05
THỐNG KÊ TÌNH HÌNH CẤP VISA ĐỊNH CƯ MỸ (DIỆN BẢO LÃNH, DIỆN LÀM VIỆC) NĂM TÀI KHÓA 2016
 Tác giả: Misamo
Lần đọc: 1488

Trong năm tài khóa vừa qua có tổng cộng 617,752 visa định cư được cấp. Trong đó visa định cư bảo lãnh thân nhân là 215,498 và visa định cư diện làm việc là 25,056.

So với năm 2015, thì tổng số visa định cư được cấp trong năm nay tăng trung bình 16%.  Nói chính xác, visa định cư diện bảo lãnh tăng 3%, visa định cư diện làm việc tăng 16%.

Xét riêng những người có quốc tịch Việt Nam, trong năm vừa qua có 32,970 visa định cư được cấp. Trong đó:

-    Vợ chồng, con cái (dưới 21 tuổi) và cha mẹ của công dân Hoa Kỳ được gọi là Immediate Relatives (Người thân trực hệ): 12,083 visa

-    Công dân Hoa Kỳ/ thường trú nhân cũng có thể bảo lãnh con cái trên 21 tuổi, con cái đã lập gia đình ở mọi lứa tuổi và anh chị em. Diện này không được xếp vào Immediate Relatives mà gọi bằng Family Preference (Ưu tiên thân nhân): 20,269 visa

-    Định cư diện lao động nói chung (Employment Preference): 563 visa