Luật sư giải đáp

Date: 29-04-2018 00:04:51
Hỏi i 140
 Tác giả: Đình Tân
Lần đọc: 657

    Mình có thư chấp thuận i 140 hơn 7 tháng rồi, nhưng chưa có tiền đóng phí cho công ty dịch vụ nên hồ sơ tạm dừng lại. khoảng 2 tháng nữa mỉnh mới đủ tiền đóng phí. cho mình hỏi hồ sơ mình có bi hết hiệu lực. hết hạn không? sở di trú có hạn đinh thời gian không? hay khi nào mình cảm thấy thích hợp thì gửi hồ sơ tiếp tuc. xin luật sư tư vấn. xin cám ơn.