Định cư diện đầu tư EB5

Date: 27-10-2017 03:10:14
ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP VÀ GIÁN TIẾP
 Tác giả: Misamo
Lần đọc: 448

Hỏi>>

Sự khác nhau giữa đầu tư trực tiếp và đầu tư gián tiếp trong EB-5?

 

Trà lời>>

- Đầu tư EB-5 trực tiếp: nhà đầu tư phải thành lập cơ sở kinh doanh mới hoặc mua lại cơ sở kinh doanh tại Mỹ và phải tạo 10 việc làm toàn thời gian trong hai năm liên tiếp cho thường trú nhân hoặc công dân Mỹ .

- Đầu tư EB-5 gián tiếp: nhà đầu đầu tư vào dự án thuộc vùng khuyến khích đầu tư được Chính phủ Mỹ chỉ định. Và nhà đầu tư không cần trực tiếp quản lý vốn mình đầu tư. Và số vốn này được hoàn lại 100% sau 5 năm.