Định cư đầu tư Châu Âu

Date: 03-04-2018 02:04:37
LẤY QUYỂN THƯỜNG TRÚ TẠI ĐẢO SÍP (P1)
 Tác giả: Misamo
Lần đọc: 599

Q: Quyền lợi Thường Trú Nhân (PR) Cộng Hòa Síp ?

A: Người không mang quốc tịch Cộng Hoà Síp được quyền sinh sống và kinh doanh vĩnh viễn ở Cộng Hòa Síp. Thường Trú Nhân được hưởng hầu hết những quyền lợi như một công dân Cộng Hoà Síp trừ quyền bầu cử. 

Q: Đương đơn cần đầu tư bao nhiêu vào Bất Động Sản để được cấp PR?

A: Đương đơn chính có thể mua 1 hoặc 2 Bất Động Sản mới ở Cộng Hòa Síp với tổng trị giá tối thiểu €300,000 (chưa VAT)

Q: Bao lâu thì Đương đơn  nhận được PR?

A: 2 tháng

Q: Chương trình PR bao gồm những cá nhân nào?

A: Người phụ thuộc của đương đơn chính gồm có: Bố mẹ đương đơn chính, bố mẹ vợ/chồng, vợ/chồng cùng con cái ≤ 25 tuổi (phụ thuộc tài chính vào đương đơn chính và chưa lập gia đình).