Các trường hợp nhận thẻ xanh thành công

Date: 22-04-2022 05:04:49
THÊM KHÁCH HÀNG ĐƯỢC TÁI PHÊ DUYỆT SAU THANH TRA
 Tác giả: Misamo
Lần đọc: 254

Ngày 20.04.2022, một khách hàng EW3 ( Lao động định cư không tay nghề) người Trung Quốc của công ty Misamo đã được chấp thuận sau khi trải qua quá trình TP kiểm tra hồ sơ ( Reaffirmed: tái xác nhận) tại Sở Di Trú Hoa Kỳ ( USCIS) và hồ sơ đã được chuyển sang Bộ Ngoại Giao để tiếp tục xử lý.

Khách hàng LIU (SRC17**677) có ngày ưu tiên là 29.06.2016. Nộp hồ sơ I140 ngày 09.12.2016, hồ sơ bị thanh tra (TP) ngày 09.11.2017.

Chúng tôi tin rằng các khách hàng khác của công ty Misamo sẽ sớm nhận được kết quả chấp thuận sau thanh tra như trường hợp này.