Các trường hợp nhận thẻ xanh thành công

Date: 15-02-2022 05:02:47
THÊM KHÁCH HÀNG ĐƯỢC TÁI CHẤP THUẬN SAU TP
 Tác giả: Misamo
Lần đọc: 293

Ngày 11.02.2022, một khách hàng EW3 ( Lao động định cư không tay nghề) người Hàn Quốc của công ty Misamo đã được chấp thuận sau khi trải qua quá trình TP kiểm tra hồ sơ ( Reaffirmed: tái xác nhận) tại Sở Di Trú Hoa Kỳ ( USCIS).

Khách hàng KIM (SRC16**278) có ngày ưu tiên là 29.06.2015. Nộp hồ sơ I140 ngày 01.02.2016.

Chúng tôi tin rằng các khách hàng khác của công ty Misamo sẽ sớm nhận được kết quả chấp thuận sau thanh tra như trường hợp này.