Các trường hợp nhận thẻ xanh thành công

Date: 27-09-2022 09:09:56
THÊM KHÁCH HÀNG ĐƯỢC TÁI CHẤP THUẬN SAU TP VÀ KHÁNG CÁO
 Tác giả: Misamo
Lần đọc: 124

Ngày 14.09.2022, khách hàng Liu - một khách hàng EW3 ( Lao động định cư không tay nghề) người Trung Quốc của công ty Misamo đã được chấp thuận sau khi trải qua quá trình TP kiểm tra hồ sơ ( Reaffirmed: tái xác nhận) tại Sở Di Trú Hoa Kỳ ( USCIS) và hồ sơ đã được chuyển sang Bộ Ngoại Giao để tiếp tục xử lý.

Một khách hàng khác, khách hàng JUNG người Hàn Quốc của công ty Misamo đã được chấp thuận trở lại sau kháng cáo đơn I140 vào ngày 19.09.2022.

Chúng tôi tin rằng các khách hàng khác của công ty Misamo sẽ sớm nhận được kết quả chấp thuận  như các trường hợp trên.