Các trường hợp nhận thẻ xanh thành công

Date: 18-05-2022 01:05:50
KHÁCH HÀNG HÀN QUỐC NHẬN ĐƯỢC THÔNG BÁO CỦA NVC
 Tác giả: Misamo
Lần đọc: 189

Ngày 17.05.2022, một khách hàng EW3 ( Lao động định cư không tay nghề) người Hàn Quốc của công ty Misamo đã  nhận được thông báo từ Trung tâm chiếu khán quốc gia NVC về việc NVC đang sắp xếp lịch phỏng vấn tại Đại Sứ Quán Hoa Kỳ tại Hàn Quốc. Hồ sơ đã trải qua quá trình TP thanh tra hồ sơ tại Sở Di Trú Hoa Kỳ ( USCIS) và được chuyển sang Bộ Ngoại Giao để tiếp tục xử lý.

Khách hàng CHOI (SRC16**634) có ngày ưu tiên là 24.10.2015. Nộp đơn I-140 ngày 25.04.2016, đơn I-140 được phê duyệt vào ngày 15.07.2016. Hồ sơ của khách hàng CHOI bị trả về USCIS thanh tra vào ngày 29.11.2017.

Chúng tôi tin rằng các khách hàng khác của công ty Misamo sẽ sớm nhận được kết quả chấp thuận sau thanh tra như trường hợp này.