Các trường hợp nhận thẻ xanh thành công

Date: 24-05-2022 02:05:12
KHÁCH HÀNG HÀN QUỐC NHẬN ĐƯỢC LỊCH PHỎNG VẤN
 Tác giả: Misamo
Lần đọc: 174

Ngày 23.05.2022, một khách hàng EW3 ( Lao động định cư không tay nghề) người Hàn Quốc của công ty Misamo đã  nhận được lịch phỏng vấn từ NVC . Hồ sơ đã trải qua quá trình TP thanh tra hồ sơ tại Sở Di Trú Hoa Kỳ ( USCIS) và được tái chấp thuận vào ngày 25.01.2022.

<<Xem thêm tin đã đăng ngày 27.01.2022 -> tại đây>>

Khách hàng AN (SRC16**674) có ngày ưu tiên là 27.02.2015. Nộp đơn I-140 ngày 14.10.2015, đơn I-140 được phê duyệt vào ngày 22.03.2017. Hồ sơ của khách hàng AN bị trả về USCIS thanh tra vào ngày 08.12.2017.

Chúng tôi tin rằng các khách hàng khác của công ty Misamo sẽ sớm nhận được kết quả như trường hợp này.