Các trường hợp nhận thẻ xanh thành công

Date: 06-05-2022 02:05:15
KHÁCH HÀNG HÀN QUỐC ĐƯỢC TÁI CHẤP THUẬN SAU TP
 Tác giả: Misamo
Lần đọc: 445

Ngày 02.05.2022, một khách hàng EW3 ( Lao động định cư không tay nghề) người Hàn Quốc của công ty Misamo đã được chấp thuận sau khi trải qua quá trình TP thanh tra hồ sơ tại Sở Di Trú Hoa Kỳ ( USCIS) và hồ sơ đã được chuyển sang Bộ Ngoại Giao để tiếp tục xử lý.

Khách hàng KIM (SRC15**963) có ngày ưu tiên là 27.12.2014. Nộp đơn I-140 ngày 23.09.2015, đơn I-140 được phê duyệt vào ngày 10.05.2016. Hồ sơ của khách hàng KIM bị trả về USCIS thanh tra vào ngày 28.11.2017

Chúng tôi tin rằng các khách hàng khác của công ty Misamo sẽ sớm nhận được kết quả chấp thuận sau thanh tra như trường hợp này.