Các trường hợp nhận thẻ xanh thành công

Date: 11-11-2022 10:11:35
KHÁCH HÀNG HÀN QUỐC ĐƯỢC MỞ LẠI (REOPENED) HỒ SƠ I-140 SAU KHÁNG CÁO
 Tác giả: Misamo
Lần đọc: 224

Ngày 28.10.2022, khách hàng NAM (SRC16*269) - một khách hàng EW3 ( Lao động định cư không tay nghề) người Hàn Quốc của công ty Misamo được mở lại đơn I-140 sau kháng cáo.

Chứng nhận lao động của khách hàng NAM (A16*7708) được nộp ngày 15.04.2016. I-140 nộp phê duyệt nhanh và được phê duyệt ngày 24.08.2016. Hồ sơ bị thanh tra ( TP) như những hồ sơ khác vào năm 2017. Khách hàng tự ý nộp đơn khiếu kiện Sở di trú (USCIS) và đơn I-140 của khách đã bị thu hồi ( revoked).

Misamo đã nộp đơn kháng cáo cho trường hợp này vào ngày 17.12.2018 (SRC19*697). Đơn kháng cáo được chấp thuận vào tháng 05.2022 và đến ngày 28.10.2022, USCIS đã mở lại đơn I-140 cho trường hợp này.

Hiện nay Sở di trú đang phê duyệt hồ sơ trở lại. Việc khiếu kiện Sở di trú tại thời điểm này có thể sẽ kéo dài thêm thời gian của hồ sơ. Xin đừng lo lắng và bỏ cuộc nếu hồ sơ của bạn đang chờ đợi kết quả. Chúng tôi tin rằng tất cả các khách hàng của Misamo sẽ sớm nhận được kết quả chấp thuận.

Chương trình định cư EB3 Lao động không tay nghề là chương trình đáng tin cậy. Mức phí của Misamo là hợp lý. Nhà tuyển dụng EW3 của Misamo đã bảo lãnh cho các trường hợp định cư Mỹ theo diện việc làm và cấp thư tuyển dụng trong suốt 23 năm qua. Khách hàng của Misamo đã nhận được thư tuyển dụng và đang làm việc tại nhà máy. Nhà tuyển dụng sẽ vẫn tiếp tục cấp thư tuyển dụng và khách hàng sẽ nhận được visa định cư.