Các trường hợp nhận thẻ xanh thành công

Date: 11-08-2021 03:08:08
KHÁCH HÀNG CỦA MISAMO HÀN QUỐC ĐƯỢC PHÊ DUYỆT I-140
 Tác giả: Misamo
Lần đọc: 238

Hai khách hàng người Hàn của công ty Misamo đã được Sở di trú (USCIS) phê duyệt đơn I-140.

<Hồ sơ I-140 được nộp ngày 06/09/2016 và được phê duyệt ngày 28/07/2021>

<Hồ sơ I-140 được nộp ngày 22/02/2016 và được phê duyệt ngày 28/07/2021>

Mất khoảng 5 năm để những hồ sơ này được phê duyệt kể từ ngày nộp. Bởi vì USCIS đã thanh tra (TP) các hồ sơ của cùng đơn vị bảo lãnh. Sau khi các hồ sơ bị thanh tra được tái xác nhận, Misamo đã yêu cầu USCIS ra quyết định về các hồ sơ I-140 đang chờ kết quả, và rồi USCIS đã phê duyệt chấp thuận.

Chúng tôi tin rằng, các hồ sơ I-140 khác đang chờ kết quả sẽ sớm được phê duyệt chấp thuận

Chúng tôi hy vọng các khách hàng của Misamo có thể sẽ sớm nhận được kết quả vào cuối năm nay (2021) hoặc đầu năm tới (2022), và những khách hàng đang chờ kết quả của hồ sơ I-140 sẽ sớm được phê duyệt từ USCIS