Các trường hợp nhận thẻ xanh thành công

Tổng số 154
Số Tiêu đề Tác giả Ngày Tra Cứu
94 [HOUSE OF RAEFORD] 03 KHÁCH HÀNG CỦA MISAMO ĐƯỢC PHÊ DUYỆT… Misamo 26-06 960
93 [PARAGUAY] KHÁCH HÀNG IN** NHẬN THẺ THƯỜNG TRÚ TRONG VÒNG 30… Misamo 29-05 683
92 [HOUSE OF RAEFORD] KHÁCH HÀNG P** ĐƯỢC PHÊ DUYỆT ĐƠN I-485… Misamo 21-05 917
91 [HOUSE OF RAEFORD] KHÁCH HÀNG LEE** ĐƯỢC PHÊ DUYỆT ĐƠN I-485… Misamo 27-04 1014
90 [B1/B2] KHÁCH HÀNG J** ĐƯỢC CẤP VISA DU LỊCH B1/B2 03/04/2018 Misamo 16-04 654
89 BIÊN LAI TIẾP NHẬN HỒ SƠ XIN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN LAO ĐỘNG… Misamo 14-03 771
88 [HOUSE OF RAEFORD] KHÁCH HÀNG NGUYỄN ĐƯỢC PHÊ DUYỆT CHỨNG… Misamo 27-02 841
87 [HOUSE OF RAEFORD] KHÁCH HÀNG LÊ ** VÀ 3 KHÁCH HÀNG VN KHÁC ĐƯỢC… Misamo 27-02 792
86 [BẢO LÃNH THÂN NHÂN] KHÁCH HÀNG YOON* ĐẬU PHỎNG VẤN DIỆN… Misamo 15-12 652
85 [VISA KHÔNG ĐỊNH CƯ'] KHÁCH HÀNG IM** ĐƯỢC CẤP VISA F2 NGÀY… Misamo 15-12 612
84 [BẢO LÃNH THÂN NHÂN] KHÁCH HÀNG KIM** ĐẬU PHỎNG VẤN diện… Misamo 13-11 619
83 [BẢO LÃNH THÂN NHÂN] KHÁCH HÀNG KIM** ĐẬU PHỎNG VẤN VISA… Misamo 23-10 565
82 [BẢO LÃNH THÂN NHÂN] KHÁCH HÀNG HEO** ĐẬU PHỎNG VẤN VISA… Misamo 13-09 762
81 [BẢO LÃNH THÂN NHÂN] KHÁCH HÀNG JANG** ĐẬU PHỎNG VẤN VISA… Misamo 13-09 606
80 [BẢO LÃNH THÂN NHÂN] KHÁCH HÀNG CHO** VÀ OH** ĐẬU PHỎNG VẤN… Misamo 13-09 631
79 [BẢO LÃNH THÂN NHÂN] KHÁCH HÀNG YOU** ĐẬU PHỎNG VẤN VISA… Misamo 13-09 1199
78 [BẢO LÃNH THÂN NHÂN] KHÁCH HÀNG KIM** ĐẬU PHỎNG VẤN VISA… Misamo 15-08 660
77 [BẢO LÃNH THÂN NHÂN] KHÁCH HÀNG SONG** ĐẬU PHỎNG VẤN VISA… Misamo 09-08 900
76 [BẢO LÃNH THÂN NHÂN] KHÁCH HÀNG CHOI** ĐẬU PHỎNG VẤN VISA… Misamo 09-08 606
75 [BẢO LÃNH THÂN NHÂN] KHÁCH HÀNG PARK** ĐẬU PHỎNG VẤN VISA… Misamo 29-06 664
74 [BẢO LÃNH THÂN NHÂN] KHÁCH HÀNG KIM** ĐƯỢC CẤP VISA ĐỊNH… Misamo 06-06 658
73 [BẢO LÃNH THÂN NHÂN] KHÁCH HÀNG YOON** VÀ KIM** ĐẬU PHỎNG… Misamo 31-05 619
72 [BẢO LÃNH THÂN NHÂN] KHÁCH HÀNG LEE** ĐẬU PHỎNG VẤN VISA… Misamo 23-05 572
71 [BẢO LÃNH THÂN NHÂN] KHÁCH HÀNG KIM** ĐẬU PHỎNG VẤN DIỆN… Misamo 18-05 850
70 [BẢO LÃNH THÂN NHÂN] KHÁCH HÀNG NO** ĐẬU PHỎNG VẤN VISA… Misamo 11-05 680
69 [BẢO LÃNH THÂN NHÂN] KHÁCH HÀNG PARK** ĐẬU PHỎNG VẤN VISA… Misamo 09-05 560
68 [BẢO LÃNH THÂN NHÂN] KHÁCH HÀNG JEON** ĐƯỢC PHÊ DUYỆT VISA… Misamo 08-05 510
67 [BẢO LÃNH THÂN NHÂN] KHÁCH HÀNG BAE** ĐƯỢC CẤP VISA ĐỊNH… Misamo 08-05 540
66 [BẢO LÃNH THÂN NHÂN] KHÁCH HÀNG PARK ** ĐẬU PHỎNG VẤN DIỆN… Misamo 27-04 582
65 [HOUSE OF RAEFORD] KHÁCH HÀNG VŨ ** ĐƯỢC PHÊ DUYỆT ĐƠN I-140 Misamo 24-03 1395