Các trường hợp nhận thẻ xanh thành công

Tổng số 154
Số Tiêu đề Tác giả Ngày Tra Cứu
154 [CÔNG VIỆC CHẾ BIẾN THỊT GÀ] KHÁCH HÀNG CỦA MISAMO, ANH… Misamo 21-07 0
153 KHÁCH HÀNG HÀN QUỐC ĐƯỢC TÁI CHẤP THUẬN SAU THANH TRA TRONG… Misamo 05-12 84
152 KHÁCH HÀNG VIỆT NAM ĐƯỢC CHẤP THUẬN SAU THANH TRA Misamo 05-03 89
151 KHÁCH HÀNG MISAMO ĐƯỢC PHÊ DUYỆT ĐƠN XIN ĐỊNH CƯ I140 Misamo 05-12 97
150 KHÁCH HÀNG NGƯỜI HÀN QUỐC ĐƯỢC PHÊ DUYỆT ĐƠN I140 Misamo 10-11 98
149 THÊM KHÁCH HÀNG ĐƯỢC TÁI CHẤP THUẬN SAU TP VÀ KHÁNG CÁO Misamo 27-09 124
148 BỐN KHÁCH HÀNG TRUNG QUỐC ĐƯỢC PHÊ DUYỆT ĐƠN XIN ĐỊNH… Misamo 21-07 127
147 HAI KHÁCH HÀNG HÀN QUỐC ĐƯỢC PHÊ DUYỆT ĐƠN XIN ĐỊNH CƯ… Misamo 25-07 131
146 KHÁCH HÀNG ĐƯỢC PHÊ DUYỆT ĐƠN XIN ĐỊNH CƯ I140 Misamo 27-09 138
145 THÊM KHÁCH HÀNG TRUNG QUỐC ĐƯỢC PHÊ DUYỆT ĐƠN XIN ĐỊNH… Misamo 25-07 141
144 THÊM KHÁCH HÀNG TRUNG QUỐC ĐƯỢC PHÊ DUYỆT ĐƠN XIN ĐỊNH… Misamo 03-08 143
143 KHÁCH HÀNG HÀN QUỐC ĐƯỢC PHÊ DUYỆT ĐƠN XIN ĐỊNH CƯ I-140 Misamo 21-07 146
142 HỒ SƠ KHÁCH HÀNG HÀN QUỐC ĐƯỢC CHUYỂN SANG NVC SAU THANH… Misamo 09-06 156
141 HAI KHÁCH HÀNG NGƯỜI TRUNG QUỐC ĐƯỢC TÁI CHẤP THUẬN SAU… Misamo 30-11 158
140 KHÁCH HÀNG HÀN QUỐC ĐƯỢC PHÊ DUYỆT ĐƠN I-140 Misamo 26-10 165
139 KHÁCH HÀNG HÀN QUỐC ĐƯỢC TÁI CHẤP THUẬN SAU THANH TRA Misamo 14-06 165
138 THÊM KHÁCH HÀNG VIỆT NAM ĐƯỢC PHÊ DUYỆT ĐƠN XIN ĐỊNH… Misamo 25-07 165
137 KHÁCH HÀNG HÀN QUỐC ĐƯỢC TÁI CHẤP THUẬN SAU THANH TRA Misamo 09-11 174
136 HỒ SƠ KHÁCH HÀNG HÀN QUỐC ĐƯỢC CHUYỂN SANG NVC SAU THANH… Misamo 14-02 177
135 KHÁCH HÀNG HÀN QUỐC ĐƯỢC PHÊ DUYỆT ĐƠN XIN ĐỊNH CƯ I-140 Misamo 01-11 187
134 KHÁCH HÀNG HÀN QUỐC ĐƯỢC TÁI CHẤP THUẬN SAU THANH TRA Misamo 30-11 189
133 KHÁCH HÀNG VIỆT NAM ĐƯỢC PHÊ DUYỆT ĐƠN XIN ĐỊNH CƯ I-140 Misamo 08-12 190
132 KHÁCH HÀNG TRUNG QUỐC ĐƯỢC TÁI CHẤP THUẬN SAU THANH TRA Misamo 05-10 202
131 BA KHÁCH HÀNG VIỆT NAM ĐƯỢC PHÊ DUYỆT ĐƠN XIN ĐỊNH CƯ… Misamo 21-07 205
130 KHÁCH HÀNG VIỆT NAM ĐƯỢC TÁI PHÊ DUYỆT VÀ CHUYỂN HỒ SƠ… Misamo 17-11 221
129 HAI KHÁCH HÀNG VIỆT NAM ĐƯỢC PHÊ DUYỆT ĐƠN XIN ĐỊNH CƯ… Misamo 13-12 223
128 KHÁCH HÀNG HÀN QUỐC ĐƯỢC MỞ LẠI (REOPENED) HỒ SƠ I-140… Misamo 11-11 224
127 THÊM KHÁCH HÀNG ĐƯỢC TÁI PHÊ DUYỆT SAU THANH TRA Misamo 22-04 228
126 THÊM KHÁCH HÀNG HÀN QUỐC ĐƯỢC TÁI PHÊ DUYỆT Misamo 16-06 235
125 KHÁCH HÀNG VIỆT NAM ĐƯỢC PHÊ DUYỆT ĐƠN XIN ĐỊNH CƯ I140 Misamo 05-10 249