Phân tích và dự báo Bản tin visa

Date: 20-08-2020 09:08:54
BẢN TIN VISA THÁNG 09/2020
 Tác giả: Misamo
Lần đọc: 216

(Công bố ngày 20/08/2020)

 

Định cư diện làm việc

Theo bản tin visa tháng 09/2020 được công bố ngày 20/8, tất cả các diện định cư làm việc đều có ngày tiếp nhận hồ sơ (Filing Date).

Diện EB-1 và Diện EB-2 điều có ngày tiếp nhận hồ sơ (Date of Filing) và ngày phê duyệt (Final Action Date) mở.

Đối với diện EB-3 áp dụng cho cả lao động định cư có tay nghề và không tay nghề thì có ngày phê duyệt là 01/04/2019 không đổi so với tháng trước, và ngày tiếp nhận hồ sơ là 01/04/2020 không đổi so với tháng trước.

Diện EB-4 : các hồ sơ tôn giáo đặc biệt hiện vẫn đang mở phê duyệt.

Diện EB-5 : các hồ sơ  đầu tư vào Trung tâm vùng và các Vùng phát triển khác hiện có ngày phê duyệt là 01/08/2017 tăng 01 tuần so với tháng trước, và ngày tiếp nhận hồ sơ đều đang mở.

 

Định cư diện bảo lãnh thân nhân

Diện F1, dành cho đối tượng là con từ 21 tuổi trở lên độc thân của người có quốc tịch Mỹ, có ngày ưu tiên phê duyệt là 15/09/2014, tăng 04 tuần so với tháng trước. Ngày tiếp nhận hồ sơ: 22/07/2015, tăng 06 tuần so với tháng trước.

Diện F2A, dành cho đối tượng là vợ/chồng và con dưới 21 tuổi độc thân của thường trú nhân, có ngày ưu tiên phê duyệt hiện tại luôn mở, và ngày tiếp nhận hồ sơ là 01/08/2020, tăng 4 tuần so với tháng trước.

Diện F2B, dành cho con từ 21 tuổi trở lên độc thân của thường trú nhân, có ngày ưu tiên phê duyệt là 08/07/2015 tăng 04 tuần so với tháng trước. Ngày tiếp nhận hồ sơ là 01/05/2016, tăng  06 tuần so với tháng trước.

Diện F3, dành cho con đã kết hôn của người có quốc tịch Mỹ, ngày ưu tiên phê duyệt là 15/06/2008 tăng 2 tuần. Ngày tiếp nhận hồ sơ là ngày 01/06/2009 đã tăng 03 tuần so với tháng trước.

Diện F4, dành cho anh chị em của người có quốc tịch Mỹ, có ngày ưu tiên phê là ngày 22/09/2006 tăng 2 tuần so với tháng trước. Ngày tiếp nhận hồ sơ là ngày 15/09/2007, tăng 02 tuần so với tháng trước.