Phân tích và dự báo Bản tin visa

Date: 17-06-2021 08:06:22
BẢN TIN VISA THÁNG 07/2021
 Tác giả: Misamo
Lần đọc: 63

(Công bố ngày 17/06/2021)

Định cư diện làm việc

Theo bản tin visa tháng 07/2021 được công bố ngày 17/06/20021, tất cả các diện định cư làm việc đều có ngày tiếp nhận hồ sơ (Filing Date) đang mở.

Diện EB-1 và Diện EB-2 điều có ngày tiếp nhận hồ sơ (Date of Filing) và ngày phê duyệt (Final Action Date) mở.

Diện EB-3 áp dụng cho cả lao động định cư có tay nghề và không tay nghề cũng có ngày tiếp nhận hồ sơ (Date of Filing) và ngày phê duyệt (Final Action Date) mở.

Diện EB-5 : các hồ sơ đầu tư vào Trung tâm vùng và đầu tư vào các Vùng phát triển khác có ngày tiếp nhận hồ sơ đều đang mở. Ngày phê duyệt (Final Action Date) cho các hồ sơ đầu tư vào các Vùng phát triển khác 01/04/2020 tăng gần 02 năm  so với tháng trước. Ngày phê duyệt (Final Action Date) cho các hồ sơ đầu tư vào Trung tâm vùng đang tạm ngưng phê duyệt.

Diện EB-4 : áp dụng cho cả các hồ sơ Tôn giáo thông thường và đặc biệt  cũng có ngày tiếp nhận hồ sơ (Date of Filing) và  ngày phê duyệt (Final Action Date) mở.

 

Định cư diện bảo lãnh thân nhân

Diện F1, dành cho đối tượng là con từ 21 tuổi trở lên độc thân của người có quốc tịch Mỹ, có ngày ưu tiên phê duyệt là 15/11/2014 tăng 02 tuần so với tháng trước. Ngày tiếp nhận hồ sơ: 15/05/2016,  tăng  02 tháng rưỡi so với tháng trước.

Diện F2A, dành cho đối tượng là vợ/chồng và con dưới 21 tuổi độc thân của thường trú nhân, có ngày ưu tiên phê duyệt hiện tại luôn mở, và ngày tiếp nhận hồ sơ là 01/06/2021, tăng 01 tháng so với tháng trước.

Diện F2B, dành cho con từ 21 tuổi trở lên độc thân của thường trú nhân, có ngày ưu tiên phê duyệt là 15/09/2015 tăng 03 tuần so với tháng trước. Ngày tiếp nhận hồ sơ là 22/09/2016, tăng 03 tuần so với tháng trước.

Diện F3, dành cho con đã kết hôn của người có quốc tịch Mỹ, ngày ưu tiên phê duyệt là 01/11/2008 tăng 02 tháng so với tháng trước. Ngày tiếp nhận hồ sơ là ngày 22/08/2009   tăng 03 tuần so với tháng trước.

Diện F4, dành cho anh chị em của người có quốc tịch Mỹ, có ngày ưu tiên phê duyệt là ngày 08/02/2007 tăng 02 tháng so với tháng trước. Ngày tiếp nhận hồ sơ là ngày 01/10/2007,  không đổi so với tháng trước.