Phân tích và dự báo Bản tin visa

Date: 12-04-2018 10:04:07
BẢN TIN VISA THÁNG 05/2018
 Tác giả: Misamo
Lần đọc: 531

Định cư diện làm việc:

Theo bản tin visa tháng 04 được công bố ngày 11/04 vừa qua, ngoài diện EB-5, các diện định cư làm việc còn lại đều có ngày phê duyệt (Final Action Date) và ngày tiếp nhận hồ sơ (Filing Date) mở.

Nghĩa là những người đang tạm trú tại Mỹ có thể cùng lúc nộp đơn xin định cư và đơn chuyển đổi trạng thái cư trú I-485.

Tuy nhiên bắt đầu từ ngày 1/10/2017, những người nộp I-485 đều phải tham gia phỏng vấn, vì vậy thời gian chờ đợi xét duyệt hồ sơ cũng kéo dài hơn. Việc trả lời phỏng vấn như thế nào tại Sở Di Trú cũng là vấn đề khiến nhiều người lo âu.

Diện EB-5 có ngày phê duyệt (Final Action Date) là 22/07/2014.

Từ tháng 5/2018, ngày phê duyệt (Final Action Date) của Việt Nam được tách riêng thành một hạng mục như Trung Quốc. Nguyên nhân là vì số lượng hồ sơ nhập cư diện EB-5 của nhà đầu tư Việt Nam tăng vọt trong năm tài chính vừa qua. Hiện nay số lượng đơn I-526 của người mang quốc tịch Việt Nam nộp vào Sở Di Trú hiện nay đang bị quá tải.

Hạn mức Thẻ Xanh cấp cho diện EB-5 là 10,000 mỗi  năm, bao gồm cả người thân đi kèm (vợ/chồng, con cái dưới 21 tuổi chưa kết hôn). Tại mỗi quốc gia trên thế giới, mỗi năm số lượng hồ sơ xin nhập cư diện EB-5 không vượt quá 7% trong tổng chỉ tiêu. Khi số lượng hồ sơ tại một quốc gia vượt quá chỉ tiêu cho phép, đương đơn sẽ không được xếp lịch phỏng vấn và phải chờ đợi đến khi nào có hạn mức visa mới trong năm tài khóa tiếp theo.

 

Định cư diện bảo lãnh thân nhân:

Diện F1, dành cho đối tượng là con từ 21 tuổi trở lên độc thân của người có quốc tịch Mỹ, có ngày ưu tiên phê duyệt không đổi 08/04/2011. Ngày tiếp nhận hồ sơ 08/01/2012,  tăng 1 tuần.

Diện F2A, dành cho đối tượng là vợ/chồng và con dưới 21 tuổi độc thân của thường trú nhân, có ngày ưu tiên phê duyệt là 01/06/2016 tăng 1 tháng so với tháng trước. Ngày tiếp nhận hồ sơ là 22/09/2017, không đổi.

Diện F2B, dành cho con từ 21 tuổi trở lên độc thân của thường trú nhân, có ngày ưu tiên phê duyệt là 15/05/2011 tăng 5 tuần. Ngày tiếp nhận hồ sơ tạm dừng, vẫn là ngày 01/09/2011.

Diện F3, dành cho con đã kết hôn của người có quốc tịch Mỹ, ngày ưu tiên phê duyệt là 01/02/2006  tăng 3 tuần. Ngày tiếp nhận hồ sơ tăng 1 tuần, đến ngày 08/09/2006.

Diện F4, dành cho anh chị em của người có quốc tịch Mỹ, có ngày ưu tiên phê duyệt 01/10/2004 tăng 2 tuần. Ngày tiếp nhận hồ sơ là ngày 01/04/2005, tăng 3 tuần.