Phân tích và dự báo Bản tin visa

Date: 26-03-2018 04:03:37
BẢN TIN VISA THÁNG 02/2018
 Tác giả: Misamo
Lần đọc: 282

Định cư diện làm việc:

Theo bản tin visa tháng 02 được công bố ngày 16/01 vừa qua, diện định cư đầu tư EB-5 Trung tâm vùng (Regional Center) và diện định cư tôn giáo thông thường EB4 tuy tạm ngừng phê duyệt nhưng vẫn tiếp tục nhận hồ sơ. Những diện định cư làm việc khác đều có ngày phê duyệt (Final Action Date) và ngày tiếp nhận hồ sơ (Date Of Filing) liên tục mở, bao gồm cả EB-3.

Vì Quốc hội chưa thể thông qua dự thảo ngân sách Liên bang mới trong khi ngân sách tạm thời sẽ kết thúc vào ngày 19/1 sắp đến. Vì vậy diện định cư tôn giáo thông thường và định cư đầu tư Trung tâm vùng sẽ tạm ngưng ngày phê duyệt hồ sơ (Final Action Date).

Điều này có nghĩa là diện định cư tôn giáo thông thường và định cư đầu tư Trung tâm vùng sẽ không được cấp Thẻ Xanh trong tháng 2 tới. Tuy nhiên nếu dự thảo ngân sách Liên bang được thông qua thì những diện này cũng có khả năng được tiếp tục phê duyệt.

Bên cạnh đó, ngày tiếp nhận hồ sơ (Filling Date) của tất cả các diện định cư làm việc từ EB-1 đến EB-5 liên tục được mở trong 5 tháng gần đây. Nghĩa là những người đang tạm trú tại Mỹ có thể nộp đơn xin chuyển đổi trạng thái cư trú I-485 như bình thường, bao gồm cả diện tôn giáo thông thường và đầu tư Trung tâm vùng.

Tuy nhiên bắt đầu từ ngày 1/10/2017, những người nộp I-485 đều phải tham gia phỏng vấn, vì vậy thời gian chờ đợi xét duyệt hồ sơ cũng kéo dài hơn. Việc trả lời phỏng vấn như thế nào tại Sở Di Trú cũng là vấn đề khiến nhiều người lo âu.

Định cư diện bảo lãnh thân nhân:

Diện F1, dành cho đối tượng là con từ 21 tuổi trở lên độc thân của người có quốc tịch Mỹ, có ngày ưu tiên phê duyệt 15/03/2011 không đổi so với tháng trước. Ngày tiếp nhận hồ sơ 01/01/2012, không đổi.

Diện F2A, dành cho đối tượng là vợ/chồng và con dưới 21 tuổi độc thân của thường trú nhân, có ngày ưu tiên phê duyệt là 01/03/2016 tăng 1 tháng so với tháng trước. Ngày tiếp nhận hồ sơ là 01/11/2016, không đổi.

Diện F2B, dành cho con từ 21 tuổi trở lên độc thân của thường trú nhân, có ngày ưu tiên phê duyệt là 15/01/2011 tăng 6 tuần. Ngày tiếp nhận hồ sơ tạm dừng, vẫn là ngày 01/09/2011.

Diện F3, dành cho con đã kết hôn của người có quốc tịch Mỹ, ngày ưu tiên phê duyệt là 15/11/2005 tăng 5 tuần. Ngày tiếp nhận hồ sơ tạm dừng, vẫn là ngày 01/12/2005.

Diện F4, dành cho anh chị em của người có quốc tịch Mỹ, có ngày ưu tiên phê duyệt 22/07/2004 tăng 1 tháng. Ngày tiếp nhận hồ sơ tạm dừng, vẫn là ngày 15/11/2004.