Luật sư giải đáp

Tổng số 99
Số Tiêu đề Tác giả Ngày Tra Cứu
99 Tôi muốn chuyển đổi Eb3 Tungduong 19-01 362
98 Di theo dien EB3 nen nop I140 truoc hay sau 90 ngay nop cung voi I485… Anh Quoc 10-01 284
97    Di theo dien EB3 nen nop I140 truoc hay sau 90 ngay nop cung voi I485… Misamo 10-01 455
96 Làm EB3 ở VN thời gian này có bị ảnh hưởng ??? Thuong Le 30-12 273
95    Làm EB3 ở VN thời gian này có bị ảnh hưởng ??? Misamo 30-12 404
94 Về việc không tiếp tục hồ sơ EB3 Đat 25-12 262
93    Về việc không tiếp tục hồ sơ EB3 Misamo 25-12 345
92 Hỏi về hồ sơ định cư F4 và eb3 Chau 25-11 277
91    Hỏi về hồ sơ định cư F4 và eb3 Misamo 25-11 678
90 khi nao hoan lai tien cho chung toi. HongVan 03-10 501
89 Hỏi đáp 1 số vấn đề về diện bảo lãnh cha mẹ có kèm… Nguyễn Thị Bích Thuỷ 10-07 280
88    Hỏi đáp 1 số vấn đề về diện bảo lãnh cha mẹ có kèm… Misamo 10-07 326
87 Hỏi i 140 Đình Tân 29-04 323
86    Hỏi i 140 Misamo 29-04 513
85 Làm sao để rút lại đơn bảo lãnh Mỹ Mỹ 17-04 283
84    Làm sao để rút lại đơn bảo lãnh Mỹ Misamo 17-04 559
83 EB3 Phuong Ai 26-03 377
82    EB3 Misamo 26-03 654
81 Hồ sơ EB3 sau khi trả về USCIS thì tối đa đợi bao lâu? Lusiphe 25-03 1526
80    Hồ sơ EB3 sau khi trả về USCIS thì tối đa đợi bao lâu? Misamo 25-03 1545
79 Làm việc định cư EB-3 Nhan 04-02 432
78    Làm việc định cư EB-3 Misamo 04-02 576
77 Thanh tra hồ sơ eb3 Diễm 16-12 537
76    Thanh tra hồ sơ eb3 Misamo 16-12 774
75 eb3 tân 11-12 638
74    eb3 Misamo 11-12 462
73 Hỏi về định cư diện làm việc Chín 16-11 466
72    Hỏi về định cư diện làm việc Misamo 16-11 625
71 Tư vấn diện F3 Le Thi Ngoc Chau 13-11 355
70    Tư vấn diện F3 Misamo 13-11 410