Luật sư giải đáp

Date: 25-11-2018 18:52:43
Hỏi về hồ sơ định cư F4 và eb3
 Tác giả: Chau
Lần đọc: 311

Gửi Luật Sư!

Năm nay tôi 33 tuổi. Gia đình tôi có hồ sơ định cư mỹ diện F4 ngày ưu tiên 28/05/2018. Hiện hồ sơ đã mỡ và tôi không thể đi cùng vì quá tuổi. Nhưng 2016 tôi có tiến hành làm hồ sơ eb3 và phỏng vấn ngày 16/10/2018 và nhận giấy xanh. XIn luật sư cho ý kiến hoặc chỉ dẫn cách nào tôi có thể theo gia đình định cư được ko ah?

Hồ sơ F4 có giúp hồ sơ EB3 của tôi thuận lợi gì ko?