Định cư diện làm việc

Date: 31-05-2017 04:05:09
THẺ XANH CỦA DIỆN ĐỊNH CƯ LÀM VIỆC
 Tác giả: Misamo
Lần đọc: 280

Tôi có ý định nộp hồ sơ diện EB-3.

Tôi được biết Thẻ Xanh có 2 loại là Thẻ Xanh 10 năm và Thẻ Xanh 2 năm. Nếu tôi đậu phỏng vấn diện EB-3 thì nhận được loại Thẻ Xanh nào?

Trả lời>>

Bạn có thể dùng visa định cư được cấp sau khi phỏng vấn để sang Mỹ. Sau khi nhập cảnh Mỹ, Thẻ Xanh sẽ được gửi đến cho bạn qua đường bưu điện. Thẻ Xanh của diện định cư Mỹ không tay nghề EB-3 là Thẻ Xanh vĩnh viễn (10 năm). Trong trường hợp bạn chưa vượt qua kỳ thi nhập tịch Mỹ thì vẫn có thể gia hạn Thẻ Xanh khi hết hạn 10 năm.

Thẻ Xanh 2 năm là loại Thẻ Xanh định cư có điều kiện, được cấp cho diện định cư diện đầu tư EB-5 và diện bảo lãnh đính hôn hoặc bảo lãnh vợ chồng. Nếu chủ thẻ không đáp ứng được những điều kiện kèm theo thì họ sẽ không được đổi sang Thẻ Xanh vĩnh viễn.