Định cư diện làm việc

Date: 02-08-2017 03:08:46
SỰ KHÁC NHAU GIỮA THƯỜNG TRÚ NHÂN VÀ CÔNG DÂN MỸ
 Tác giả: Misamo
Lần đọc: 440

Hỏi>>

Sau khi nhận được Thẻ Xanh có nghĩa là tôi đã được công nhận là công dân Mỹ?

Trả lời>>

Thẻ Xanh chỉ cho phép bạn được hưởng quyền thường trú nhân tại Mỹ nhưng quốc tịch của bạn vẫn là Việt Nam. Sau 5 năm cư trú tại Mỹ bằng quyền thường trú nhân bạn mới được phép nhập quốc tịch Mỹ.

 

Hỏi>>

Sự khác nhau giữ thường trú nhân và công dân Mỹ? 

Trả lời>>

Người được gọi là công dân Mỹ chính là người mang quốc tịch Mỹ. Thường trú nhân là người nước ngoài được phép định cư tại Mỹ. Tuy phúc lợi xã hội đều được hưởng như nhau nhưng chỉ có công dân Mỹ mới được phép tham gia bầu cử, còn thường trú nhân thì không. Đây chính là điểm khác biệt lớn nhất giữa công dân Mỹ và thường trú nhân.

 

Hỏi>>

Sau khi nhận Thẻ Xanh, tôi vẫn phải sử dụng hộ chiếu Việt Nam?

Trả lời>>

Đúng vậy. Chỉ có công dân Mỹ mới được cấp hộ chiếu của Mỹ. Vì vậy bạn vẫn phải tiếp tục sử dụng hộ chiếu Việt Nam cho đến khi có thể thi nhập tịch.