Định cư diện làm việc

Date: 24-11-2017 04:11:02
PHÂN BIỆT AP VÀ TP
 Tác giả: Misamo
Lần đọc: 307

Hỏi>>

AP và TP là gì?

 

Trả lời>>

AP (Adminstrative Processing): Sau khi phỏng vấn, hồ sơ sẽ được thanh tra ngay tại Lãnh sự quán Mỹ.

TP (Transfer in Progress): Sau khi phỏng vấn, Lãnh sự quán giữ lại xem xét hồ sơ một thời gian (AP) rồi gửi ngược trở lại Mỹ để Sở Di Trú tiếp tục thanh tra.