Định cư diện làm việc

Date: 26-07-2017 03:07:05
DỜI LỊCH PHỎNG VẤN
 Tác giả: Misamo
Lần đọc: 642

Hỏi>>

Tôi có lịch phỏng vấn tại lãnh sự quán vào tháng tới. Tuy nhiên vì một số lý do cá nhân, tôi muốn dời lịch phỏng vấn lại.

Sau khi liên lạc với Lãnh sự quán,  họ nói  rằng trước tiên phải thông báo hủy lịch phỏng  vấn cũ. Sau này khi nào muốn phỏng vấn lại,  đương đơn phải gửi yêu cầu xếp lịch phỏng vấn mới. 6-10 tuần sau khi gửi yêu cầu, Lãnh sự sẽ gửi thư thông báo ngày phỏng vấn mới cho đương đơn.

Trả lời>>

Đúng như hướng dẫn của Lãnh sự, đầu tiên bạn phải thông báo hủy lịch phỏng vấn cũ. Sau khi đã sắp xếp xong công việc cá nhân, bạn có thể yêu cầu Lãnh sự cấp lại lịch phỏng vấn mới.

Hỏi>>

Nếu như tôi hủy lịch phỏng vấn cũ, trong thời gian chờ đợi liệu ngày ưu tiên (Priority date) có bị ảnh hưởng không? Giả sử, trong tháng sau ngày đáo hạn (cut-off date) bị lùi lại đến trước ngày ưu tiên của tôi thì lịch phỏng vấn có bị dừng? Hiện nay hồ sơ của tôi đã được chuyển từ NVC về Lãnh sự quán Việt Nam, có khi nào tôi sẽ không bị ảnh hưởng bởi bản tin visa hàng tháng nữa…

Trả lời>>

Rất tiếc là đúng như vậy. Nếu sau khi bạn hủy lịch phỏng vấn, ngày ưu tiên trong bản tin visa (Visa Bulletin) bị lùi thì bạn bắt buộc phải chờ đợi cho đến khi ngày đáo hạn quay trở lại. Mặc dù hồ sơ của bạn đã được chuyển từ NVC về Lãnh sự quán Việt Nam nhưng Lãnh sự vẫn căn cứ vào ngày đáo hạn của Visa Bulletin  để xếp lịch phỏng vấn.

Hỏi>>

Tôi đã nhận được Thư tuyển dụng (Offer letter) từ công ty tuyển dụng. Giả sử 2 tháng sau tôi mới đi phỏng vấn thì liệu có thể sử dụng lại Thư tuyển dụng này? Hay phải yêu cầu công ty cấp lại Thư tuyển dụng mới?

Trả lời>>

Theo lý thuyết, thư tuyển dụng có thời hạn 6 tháng. Tuy nhiên Lãnh sự vẫn có quyền yêu bạn nộp cầu Thư tuyển dụng được cấp gần ngày phỏng vấn. Vì vậy, tốt nhất là bạn nên yêu cầu công ty tuyển dụng cấp lại Thư tuyển dụng sau khi có lịch phỏng vấn mới.