Định cư diện bảo lãnh thân nhân

Date: 23-05-2017 04:05:05
QUYỀN THƯỜNG TRÚ NHÂN CỦA NGƯỜI ĐI KÈM CÓ ẢNH HƯỞNG NẾU ĐƯƠNG ĐƠN CHÍNH KHÔNG MUỐN ĐỊNH CƯ MỸ?
 Tác giả: Misamo
Lần đọc: 340

Gia đình chúng tôi vừa được cấp visa theo diện F4, do dì tôi (có quốc tịch Mỹ) bảo lãnh đương đơn chính là mẹ tôi cùng với gia đình. Mùa hè năm sau tôi sẽ tròn 21 tuổi.

  1. Vì một số lý do nên mẹ tôi không muốn sang Mỹ định cư nữa nhưng tôi vẫn muốn sang Mỹ. Vì tôi chỉ là người đi kèm nên liệu có ảnh hưởng gì không?

Trả lời>>

Vì mẹ bạn là đương đơn chính nên trước mắt 2 mẹ con bạn phải nhập cảnh Mỹ thì mới bảo đảm cho bạn nhận được Thẻ Xanh.

  1. Nếu vậy mẹ tôi sau khi nhập cảnh Mỹ có thể trở về Việt Nam ngay được không?

Trả lời>>

Ngay khi bạn nhập cảnh Mỹ nghĩa là bạn đã trở thành thường trú nhân. Vì vậy cho dù mẹ bạn trở về Việt Nam trước khi Thẻ Xanh được gửi đến cũng không ảnh hưởng gì đến quyền thường trú nhân của bạn.  Đây là cách tốt nhất nếu mẹ bạn không muốn sang Mỹ định cư nhưng vẫn bảo đảm cho quyền thường trú nhân của bạn.