Định cư diện bảo lãnh thân nhân

Date: 06-06-2017 03:06:35
MỘT SỐ CÂU HỎI TRONG ĐƠN I-130
 Tác giả: Misamo
Lần đọc: 515

Xin chào!

Tôi có một vài thắc mắc về việc điền đơn I-130. 

Part C

15. Name and address of present employer(if any)

15-2. Date this employment began

Tôi đã nghỉ việc từ 1 năm trước, vậy ở 2 câu hỏi này tôi để trống có được không?

Trả lời>>

Ở câu số 15 này yêu cầu bạn khai công việc hiện tại. Bạn hãy điền “None” trong trường hợp không đi làm.

 

19. Your relative's address abroad.

Hiện tại tôi đang ở Mỹ nên không có địa chỉ ở Việt Nam. Nếu vậy tôi nên điền N/A ở câu 19 hay phải điền địa chỉ từng sống tại Việt Nam lúc trước?

Trả lời>>

Bạn phải điền địa chỉ lúc ở Việt Nam của mình.

 

21. If filling for your spouse, give last address at which you lived together.

Câu 21 yêu cầu địa chỉ tôi và chồng cùng sống với nhau. Nếu vậy tôi có thể điền địa chỉ hiện tại được không? Vì trước khi chuyển đến địa chỉ này, chúng tôi không sống cùng với nhau.

Trả lời>>

Bạn có thể điền địa chỉ hiện tại, miễn sao đó là nơi hai vợ chồng bạn cùng sống.

Bạn không cần phải khai các địa chỉ trước đây, vì trong mẫu đơn G-325a đã yêu cầu điền rõ địa chỉ từng cư trú trong 5 năm gần đây.

 

Part D

1. If separate petitions are also being~

Tôi có thể để trống phần này?

Trả lời>> 

Nếu không phải, bạn có thể điền None hoặc N/A.