Định cư diện bảo lãnh thân nhân

Date: 08-05-2017 01:05:41
ĐƯƠNG ĐƠN ĐI KÈM VƯỢT QUÁ 21 TUỔI?
 Tác giả: Misamo
Lần đọc: 784

Ba tôi đang có quốc tịch Mỹ và đã nộp đơn bảo lãnh cho tôi từ 2/2009. Vợ và con gái tôi cũng được bảo lãnh theo cùng. Tuy nhiên con gái tôi sinh tháng 10/ 1999, tôi sợ rằng đến ngày phỏng vấn con bé sẽ vượt quá 21 tuổi nên không được cấp visa. Có sự liên quan nào giữa tuổi con gái tôi và ngày bắt đầu nộp hồ sơ không?

 

Trả lời>>

Trường hợp công dân Mỹ bảo lãnh con đã kết hôn, thời gian chờ đợi  lên đến khoảng 11 năm. Nếu con bạn sưới 21 tuổi khi nộp đơn vào năm 2009 thì bé sẽ được hưởng Đạo luật bảo vệ tuổi trẻ em ( Chil Protect Act). Đạo luật này tính từ ngày ưu tiên của hồ sơ đến ngày hồ sơ hoàn tất. Tuổi CSPA của đứa trẻ được ấn định vào ngày mà  visa dành cho diện này đã sẵn sàng. Cách tính tuổi CSPA: là số tuồi sau khi trừ đi thời gian mà đơn bảo lãnh chờ duyệt xét với tuổi thực của đứa trẻ vào ngày visa sẵn sàng được cấp. Sau khi tính toán nếu "Tuổi CSPA" dưới 21, đứa trẻ sẽ không bị xem là "quá tuổi" vì mục đích của đơn xin diện thường trú nhân.