Định cư diện bảo lãnh thân nhân

Date: 31-05-2017 04:05:27
CHUYỂN ĐỔI TỪ THẺ XANH 2 NĂM SANG 10 NĂM
 Tác giả: Misamo
Lần đọc: 852

Tôi đã kết hôn với người có quốc tịch Mỹ và nhận được Thẻ Xanh 2 năm. Tuy nhiên trước khi kết thúc thời giạn 2 năm, do không hợp nhau nên chúng tôi có ý định ly dị.

Nếu tôi ly dị thì có ảnh hưởng đến Thẻ xanh 2 năm của tôi không?

Trả lời>>

90 ngày trước khi Thẻ Xanh năm hết hạn, bạn có thể bắt đầu nộp đơn xin đổi sang Thẻ Xanh vĩnh viễn. Điều kiện để chuyển đổi là bạn phải chứng minh vẫn còn duy trì quan hệ hôn nhân bằng các bằng chứng như hộ khẩu chung, giấy tờ thuê nhà chung, tài khoản ngân hàng chung v.v… Nghĩa là những loại giấy tờ có ghi tên đồng sở hữu của cả 2 vợ chồng. Vì vậy nếu bạn ly hôn thì sẽ không đủ điều khiện để chuyển đổi Thẻ Xanh.

Tuy nhiên nếu bạn có thể chứng minh được lý do thỏa đáng khiến cuộc hôn nhân không thể duy trì được thì bạn vẫn có thể được đổi sang Thẻ Xanh vĩnh viễn mà không cần sự trợ giúp của chồng. Tốt nhất bạn nên chứng minh được lý do ly hôn là lỗi từ người chồng.

Giả sử tôi xin chuyển đổi được, thì Thẻ Xanh mới có thồi hạn bao nhiêu năm? Sau này nếu tôi tiếp tục gia hạn thì có thể nộp đơn trong tình trạng độc thân hay không?

Trả lời>>

Ý nghĩa của việc nộp đơn xin chuyển đổi từ Thẻ Xanh 2 năm nghĩa là bạn đang xin quyền Thường trú nhân. Thời hạn của Thẻ Xanh này là 10 năm và bạn có thể gia hạn bình thường sau khi hết thời hạn mà không liên quan đến tình trạng hôn nhân, chỉ cần bạn không có tiền án hình sự .