Định cư diện bảo lãnh thân nhân

Date: 25-05-2017 04:05:25
CHỨNG MINH BẢO TRỢ TÀI CHÍNH CẦN BAO NHIÊU?
 Tác giả: Misamo
Lần đọc: 355

Chồng tôi là người đã có quốc tịch Mỹ nên anh ấy sẽ nộp hồ sơ bảo lãnh tôi sang Mỹ. Tôi có một vài thắc mắc về bảo trợ tài chính:

  1. Anh ấy cần phải chứng minh thu nhập 1 năm tối thiểu bao nhiêu?
  2. Anh ấy có thể chứng mình bằng tài sản hiện có (số dư ngân hàng, bất động sản…) thay vì mức thu nhập 1 năm được không?

 

Trả lời>>

Chồng bạn bắt buộc phải nộp bảo trợ tài chính nếu muốn bảo lãnh bạn. Chứng minh bảo trợ tài chính phụ thuộc vào mức thu nhập  tối thiểu 1 năm đựa theo số nhân khẩu của mỗi hộ gia đình.

Ví dụ gia đình người bảo lãnh đang có 2 thành viên, nếu bảo lãnh 1 mình bạn sang thì nghĩa là bảo trợ tài chính phải tính theo mức thu nhập tối thiểu của hộ gia đình 3 người. Vì vậy chồng bạn phải chứng mình được thu nhập 1 năm trên 25,112$. Bạn có thể tham khảo thu nhập tối thiểu tại đây https://www.uscis.gov/sites/default/files/files/form/i-864p.pdf

Chúng tôi không biết chồng bạn đang sống tại bang nào nhưng bạn lưu ý rằng thu nhập tối thiểu tại Alaska và Hawaii sẽ khác với những tiểu bang khác.

Nếu chồng bạn muốn bảo trợ tài chính bằng tải sản hiện kim thay vì mức thu nhập 1 năm thì anh ấy phải chứng minh tài sản đang sở hữu có giá trị gấp 3 lần mức thu nhập tối thiểu hàng năm. Ví dụ hộ gia đình 3 người cần phải có  trên 75,336$  (25,112$ x 3)