Chứng nhận lao động

Date: 04-09-2018 11:09:23
[PERM] PHÊ DUYỆT CNLĐ (27/8/2018 - 03/9/2018)
 Tác giả: Misamo
Lần đọc: 365

Tốc độ phê duyệt hồ sơ trong thời gian này nhường như càng ngày nhanh.

Có nhiều hồ sơ của nhà máy William và Mar-jac được phê duyệt chỉ trong 2 đến 3 tháng. Nhưng cũng có nhiều hồ sơ phải mất 1 năm mới được phê duyệt.

Dường như hiện tại họ đã bắt đầu xét duyệt tới những hồ sơ bị kéo dài thời gian phê duyệt.

 

Từ 27/0803/09/2018,  phê duyệt 41 Chứng nhận lao động

(Hồ sơ nộp ngày 02/01/2017 – 01/07/2018)

 

RAEFORD (17) MAR-JAC (6) INTEGRATED (6) WILLIAMS (5) TECUMSEH (2) NATURE'S (1) CHICAGO (1) JAY'S (1) KOCH (1) BW (1) KOREAN (0) DELI (0) KING (0) PACIFIC (0) HOME (0) PREMIER (0) GEORGIA (0) US (0) RAMNARAIN (0) WHI (0) FERRARA (0) COLUMBUS (0) NAM DAE (0) HORIZEN (0) X-TREME (0) RYU (0) MASTER (0) Homecare (0) PURE (0) JIMMY (0) DIXIE (0) CHRISTIAN (0) UNITED (0) DEFENDER (0) DMKD (0)  CLEANERS OF (0) SERVICE (0) EXECUTIVE (0) ABBYLAND (0) ROGER (0) AMERICA'S (0) MUY (0) PACPIZZA (0) VOYAGER (0) TIP (0) JCG FOODS OF (0) AMICK (0) TURKEY (0) GEORGE'S (0) GEORGE'S (0) GEORGE'S (0) WAYNE (0) CASE (0) CLAXTON (0) HARRISON (0) MOUNTAIRE (0) VICTORY (0) PECO (0) PRIME (0) WOOSHIN (0) EINFLATABLES (0) BRASA (0) BNP (0) SPIRE (0) Discover (0) NYSCO (0) KIMTRE (0)

 

RAEFORD               17  Chứng nhận lao động

Case

Created

Job-Posting

Employer

State

A-17062-08853

03/03/2017

31/08/2018

HOUSE OF RAEFORD FARMS, INC, Poultry Trimmer

NORTH CAROLINA

A-17061-08426

02/03/2017

31/08/2018

HOUSE OF RAEFORD FARMS, INC, Poultry Trimmer

NORTH CAROLINA

A-17061-08414

02/03/2017

31/08/2018

HOUSE OF RAEFORD FARMS, INC, Poultry Trimmer

NORTH CAROLINA

A-17061-08403

02/03/2017

31/08/2018

HOUSE OF RAEFORD FARMS, INC, Poultry Trimmer

NORTH CAROLINA

A-17061-08401

02/03/2017

28/08/2018

HOUSE OF RAEFORD FARMS, INC, Poultry Trimmer

NORTH CAROLINA

A-17046-03175

15/02/2017

31/08/2018

HOUSE OF RAEFORD FARMS, INC, Poultry Trimmer

NORTH CAROLINA

A-17009-88762

09/01/2017

31/08/2018

HOUSE OF RAEFORD FARMS, INC, Poultry Trimmer

NORTH CAROLINA

A-17005-87750

05/01/2017

28/08/2018

HOUSE OF RAEFORD FARMS, INC, Poultry Trimmer

NORTH CAROLINA

A-17005-87726

05/01/2017

28/08/2018

HOUSE OF RAEFORD FARMS, INC, Poultry Trimmer

NORTH CAROLINA

A-17005-87717

05/01/2017

28/08/2018

HOUSE OF RAEFORD FARMS, INC, Poultry Trimmer

NORTH CAROLINA

A-17005-87688

05/01/2017

28/08/2018

HOUSE OF RAEFORD FARMS, INC, Poultry Trimmer

NORTH CAROLINA

A-17004-87319

04/01/2017

28/08/2018

HOUSE OF RAEFORD FARMS, INC, Poultry Trimmer

NORTH CAROLINA

A-17004-87318

04/01/2017

28/08/2018

HOUSE OF RAEFORD FARMS, INC, Poultry Trimmer

NORTH CAROLINA

A-17004-87255

04/01/2017

28/08/2018

HOUSE OF RAEFORD FARMS, INC, Poultry Trimmer

NORTH CAROLINA

A-17004-87177

04/01/2017

28/08/2018

HOUSE OF RAEFORD FARMS, INC, Poultry Trimmer

NORTH CAROLINA

A-17004-87111

04/01/2017

28/08/2018

HOUSE OF RAEFORD FARMS, INC, Poultry Trimmer

NORTH CAROLINA

A-17002-86305

02/01/2017

31/08/2018

HOUSE OF RAEFORD FARMS, INC, Poultry Trimmer

NORTH CAROLINA

MAR-JAC                      6  Chứng nhận lao động

Case

Created

Job-Posting

Employer

State

A-18179-92624

28/06/2018

29/08/2018

MAR-JAC POULTRY, INC, Poultry Deboner

GEORGIA

A-18179-92616

28/06/2018

31/08/2018

MAR-JAC POULTRY, INC, Poultry Deboner

GEORGIA

A-18179-92598

28/06/2018

29/08/2018

MAR-JAC POULTRY, INC, Poultry Deboner

GEORGIA

A-18177-91312

26/06/2018

27/08/2018

MAR-JAC POULTRY, INC, Poultry Deboner

GEORGIA

A-18177-91307

26/06/2018

27/08/2018

MAR-JAC POULTRY, INC, Poultry Deboner

GEORGIA

A-18177-91040

26/06/2018

27/08/2018

MAR-JAC POULTRY, INC, Poultry Deboner

GEORGIA

INTEGRATED                 6  Chứng nhận lao động

Case

Created

Job-Posting

Employer

State

A-18043-42789

12/02/2018

30/08/2018

INTEGRATED SUPPORT SOLUTIONS, INC, Food Service Worker

CALIFORNIA

A-18040-41899

09/02/2018

30/08/2018

INTEGRATED SUPPORT SOLUTIONS, INC, Food Service Worker

CALIFORNIA

A-18040-41897

09/02/2018

30/08/2018

INTEGRATED SUPPORT SOLUTIONS, INC, Food Service Worker

CALIFORNIA

A-18040-41891

09/02/2018

30/08/2018

INTEGRATED SUPPORT SOLUTIONS, INC, Food Service Worker

CALIFORNIA

A-18040-41890

09/02/2018

30/08/2018

INTEGRATED SUPPORT SOLUTIONS, INC, Food Service Worker

CALIFORNIA

A-18040-41887

09/02/2018

30/08/2018

INTEGRATED SUPPORT SOLUTIONS, INC, Food Service Worker

CALIFORNIA

WILLIAMS               5  Chứng nhận lao động

Case

Created

Job-Posting

Employer

State

A-18182-93363

01/07/2018

30/08/2018

Williams Sausage Company, Inc, Meat Processor

TENNESSEE

A-18182-93361

01/07/2018

30/08/2018

Williams Sausage Company, Inc, Meat Processor

TENNESSEE

A-18182-93359

01/07/2018

30/08/2018

Williams Sausage Company, Inc, Meat Processor

TENNESSEE

A-18182-93357

01/07/2018

30/08/2018

Williams Sausage Company, Inc, Meat Processor

TENNESSEE

A-18182-93356

01/07/2018

30/08/2018

Williams Sausage Company, Inc, Meat Processor

TENNESSEE

TECUMSEH                 2  Chứng nhận lao động

Case

Created

Job-Posting

Employer

State

A-17082-16737

23/03/2017

27/08/2018

TECUMSEH POULTRY LLC, Poultry Processing Worker

NEBRASKA

A-17032-97755

01/02/2017

27/08/2018

TECUMSEH POULTRY LLC, Poultry Processing Worker

NEBRASKA

NATURE'S                1  Chứng nhận lao động

Case

Created

Job-Posting

Employer

State

A-18176-90627

25/06/2018

28/08/2018

NATURE'S WAY NURSERY OF MIAMI, INC, Laborer

FLORIDA

CHICAGO                1  Chứng nhận lao động

Case

Created

Job-Posting

Employer

State

A-18053-46339

22/02/2018

29/08/2018

CHICAGO FOOD CORPORATION, Food Preparation Worker

ILLINOIS

JAY'S                      1  Chứng nhận lao động

Case

Created

Job-Posting

Employer

State

A-18179-92268

28/06/2018

31/08/2018

JAY'S BUILDING MAINTENANCE, INC, Janitor

NORTH CAROLINA

KOCH                      1  Chứng nhận lao động

Case

Created

Job-Posting

Employer

State

A-17340-18345

06/12/2017

31/08/2018

JCG FOODS OF GEORGIA LLC D/B/A KOCH FOODS, POULTRY PROCESSOR

GEORGIA

BW                            1  Chứng nhận lao động

Case

Created

Job-Posting

Employer

State

A-18171-88842

20/06/2018

27/08/2018

BW CPA Group, Inc, Accountant

CALIFORNIA

 

Dù nhận được CNLĐ nhưng nếu như công ty tuyển dụng  có số lượng hồ sơ bảo lãnh thẻ xanh vượt quá hạn mức cho phép thì khi khách hàng phỏng vẩn ở Đại sứ quán Mỹ (hoặc tại Mỹ) đều có khả năng bị từ chối đơn định cư. Do đó số lượng hồ sơ công ty tuyển dụng nộp cho Bộ lao động có hợp lý so với quy mô hay không là cực kỳ quan trọng.