Chứng nhận lao động

Date: 05-06-2019 08:06:38
[PERM] PHÊ DUYỆT CNLĐ (27/05/2019 - 03/06/2019)
 Tác giả: Misamo
Lần đọc: 249

Dưới đây là phê duyệt chứng nhận lao động trong tuần vừa qua.

Từ 24/0503/06/2019,  phê duyệt  12 Chứng nhận lao động

(Hồ sơ nộp ngày 05/01/2018 – 29/03/2019)

 

KOCH (7) WILLIAMS (3) MIDAS (1) CASE (1) Loyet (0) PERDUE (0) KING (0) WHI (0) FERRARA (0) COLUMBUS (0) NAM DAE (0) CHICAGO (0) X-TREME (0) INTEGRATED (0) RYU (0) MASTER (0) Homecare (0) NATURE'S (0) PURE (0) DIXIE (0) CHRISTIAN (0) UNITED (0) DEFENDER (0) DMKD (0) CLEANERS OF (0) SERVICE (0) EXECUTIVE (0) JAY'S (0) MERIT (0) ABBYLAND (0) ROGER (0) MUY (0) PACPIZZA (0) VOYAGER (0) MAR-JAC (0) TIP (0) JCG FOODS OF (0) AMICK (0) TURKEY (0) GEORGE'S (0) GEORGE'S (0) GEORGE'S (0) WAYNE (0) RAEFORD (0) CLAXTON (0) HARRISON (0) MOUNTAIRE (0) TECUMSEH (0) VICTORY (0) PECO (0) PRIME (0) NYSCO (0) BW (0) KIMTRE (0) 

KOCH              07  Chứng nhận lao động

Case

Created

Job-Posting

Employer

State

A-19077-82774

18/03/2019

29/05/2019

JCG FOODS OF GEORGIA LLC D/B/A KOCH FOODS, POULTRY PROCESSOR

GEORGIA

A-18064-49368

05/03/2018

28/05/2019

Koch Foods of Gadsden, LLC dba Koch Foods, POULTRY PROCESSOR

ALABAMA

A-18009-28975

09/01/2018

28/05/2019

Koch Foods of Gadsden, LLC dba Koch Foods, POULTRY PROCESSOR

ALABAMA

A-18005-28143

05/01/2018

28/05/2019

Koch Foods of Gadsden, LLC dba Koch Foods, POULTRY PROCESSOR

ALABAMA

A-18005-28066

05/01/2018

28/05/2019

Koch Foods of Gadsden, LLC dba Koch Foods, POULTRY PROCESSOR

ALABAMA

A-18005-28051

05/01/2018

28/05/2019

Koch Foods of Gadsden, LLC dba Koch Foods, POULTRY PROCESSOR

ALABAMA

A-18005-27915

05/01/2018

28/05/2019

Koch Foods of Gadsden, LLC dba Koch Foods, POULTRY PROCESSOR

ALABAMA

WILLIAMS           03  Chứng nhận lao động

Case

Created

Job-Posting

Employer

State

A-19088-86966

29/03/2019

30/05/2019

Williams Sausage Company, Inc, Meat Processor

TENNESSEE

A-19088-86963

29/03/2019

30/05/2019

Williams Sausage Company, Inc, Meat Processor

TENNESSEE

A-19088-86890

29/03/2019

30/05/2019

Williams Sausage Company, Inc, Meat Processor

TENNESSEE

MIDAS            01  Chứng nhận lao động

Case

Created

Job-Posting

Employer

State

A-19066-79941

07/03/2019

29/05/2019

MIDAS HOSPITALITY, LLC, Housekeepers

MISSOURI

CASE            01  Chứng nhận lao động

Case

Created

Job-Posting

Employer

State

A-18320-42194

16/11/2018

31/05/2019

CASE FARMS PROCESSING INC, Poultry Meat Trimmer

NORTH CAROLINA

 

Dù nhận được CNLĐ nhưng nếu như công ty tuyển dụng  có số lượng hồ sơ bảo lãnh thẻ xanh vượt quá hạn mức cho phép thì khi khách hàng phỏng vẩn ở Đại sứ quán Mỹ (hoặc tại Mỹ) đều có khả năng bị từ chối đơn định cư. Do đó số lượng hồ sơ công ty tuyển dụng nộp cho Bộ lao động có hợp lý so với quy mô hay không là cực kỳ quan trọng.