Chứng nhận lao động

Date: 28-02-2019 09:02:23
[PERM] PHÊ DUYỆT CNLĐ (20/02/2019 - 27/02/2019)
 Tác giả: Misamo
Lần đọc: 309

Số lượng CNLĐ được phê duyệt trong tuần qua khá nhiều.

Một số hồ sơ mắc vào quá trình Audit trong 1 năm qua hiện tại cần 3 ~ 7 tháng để xét duyệt.

 

Từ 20/0227/02/2019,  phê duyệt  42 Chứng nhận lao động

(Hồ sơ nộp ngày 01/09/2017 – 14/11/2018)

WAYNE (23) MAR-JAC (8) KOCH (6) WILLIAMS (4) JAY'S (1) Loyet (0) PERDUE (0) KING (0) WHI (0) FERRARA (0) COLUMBUS (0) NAM DAE (0) CHICAGO (0) HORIZEN (0) X-TREME (0) INTEGRATED (0) RYU (0) MASTER (0) Homecare (0) NATURE'S (0) MIDAS (0) PURE (0) JIMMY (0) DIXIE (0) CHRISTIAN (0) UNITED (0) DEFENDER (0) DMKD (0) CLEANERS OF (0) SERVICE (0) EXECUTIVE (0) MERIT (0) ABBYLAND (0) ROGER (0) AMERICA'S (0) MUY (0) PACPIZZA (0) VOYAGER (0) TIP (0) JCG FOODS OF (0) AMICK (0) TURKEY (0) GEORGE'S (0) GEORGE'S (0) GEORGE'S (0) CASE (0) RAEFORD (0) CLAXTON (0) HARRISON (0) MOUNTAIRE (0) TECUMSEH (0) VICTORY (0) PECO (0) PRIME (0) NYSCO (0) BW (0) KIMTRE (0)

 

WAYNE                    23  Chứng nhận lao động

Case

Created

Job-Posting

Employer

State

A-18211-02648

30/07/2018

25/02/2019

WAYNE FARMS LLC, POULTRY CUTTER AND TRIMMER

GEORGIA

A-18207-01731

26/07/2018

25/02/2019

WAYNE FARMS LLC, POULTRY CUTTER AND TRIMMER

GEORGIA

A-18206-01216

25/07/2018

25/02/2019

WAYNE FARMS LLC, POULTRY CUTTER AND TRIMMER

GEORGIA

A-18206-01211

25/07/2018

25/02/2019

WAYNE FARMS LLC, POULTRY CUTTER AND TRIMMER

GEORGIA

A-18204-00308

23/07/2018

25/02/2019

WAYNE FARMS LLC, POULTRY CUTTER AND TRIMMER

GEORGIA

A-18204-00223

23/07/2018

25/02/2019

WAYNE FARMS LLC, POULTRY CUTTER AND TRIMMER

GEORGIA

A-18201-99801

20/07/2018

25/02/2019

WAYNE FARMS LLC, POULTRY CUTTER AND TRIMMER

GEORGIA

A-18198-98312

17/07/2018

25/02/2019

WAYNE FARMS LLC, POULTRY CUTTER AND TRIMMER

GEORGIA

A-18198-98281

17/07/2018

25/02/2019

WAYNE FARMS LLC, POULTRY CUTTER AND TRIMMER

GEORGIA

A-18198-98135

17/07/2018

25/02/2019

WAYNE FARMS LLC, POULTRY CUTTER AND TRIMMER

GEORGIA

A-18194-97221

13/07/2018

25/02/2019

WAYNE FARMS LLC, POULTRY CUTTER AND TRIMMER

GEORGIA

A-18193-96684

12/07/2018

25/02/2019

WAYNE FARMS LLC, POULTRY CUTTER AND TRIMMER

GEORGIA

A-18193-96679

12/07/2018

25/02/2019

WAYNE FARMS LLC, POULTRY CUTTER AND TRIMMER

GEORGIA

A-18190-95221

09/07/2018

25/02/2019

WAYNE FARMS LLC, POULTRY CUTTER AND TRIMMER

GEORGIA

A-18190-95212

09/07/2018

25/02/2019

WAYNE FARMS LLC, POULTRY CUTTER AND TRIMMER

GEORGIA

A-18186-94360

05/07/2018

25/02/2019

WAYNE FARMS LLC, POULTRY CUTTER AND TRIMMER

GEORGIA

A-18179-92452

28/06/2018

25/02/2019

WAYNE FARMS LLC, POULTRY CUTTER AND TRIMMER

GEORGIA

A-18179-92447

28/06/2018

25/02/2019

WAYNE FARMS LLC, POULTRY CUTTER AND TRIMMER

GEORGIA

A-18179-92422

28/06/2018

25/02/2019

WAYNE FARMS LLC, POULTRY CUTTER AND TRIMMER

GEORGIA

A-18179-92418

28/06/2018

25/02/2019

WAYNE FARMS LLC, POULTRY CUTTER AND TRIMMER

GEORGIA

A-18179-92405

28/06/2018

25/02/2019

WAYNE FARMS LLC, POULTRY CUTTER AND TRIMMER

GEORGIA

A-18172-89333

21/06/2018

25/02/2019

WAYNE FARMS LLC, POULTRY CUTTER AND TRIMMER

GEORGIA

A-18163-85774

12/06/2018

25/02/2019

WAYNE FARMS LLC, POULTRY CUTTER AND TRIMMER

GEORGIA

MAR-JAC                08  Chứng nhận lao động

Case

Created

Job-Posting

Employer

State

A-18318-41301

14/11/2018

21/02/2019

MAR-JAC POULTRY, INC, Poultry worker

GEORGIA

A-18318-41274

14/11/2018

21/02/2019

MAR-JAC POULTRY, INC, Poultry worker

GEORGIA

A-18318-41089

14/11/2018

21/02/2019

MAR-JAC POULTRY, INC, Poultry worker

GEORGIA

A-18317-40796

13/11/2018

21/02/2019

MAR-JAC POULTRY, INC, Poultry worker

GEORGIA

A-18317-40787

13/11/2018

21/02/2019

MAR-JAC POULTRY, INC, Poultry worker

GEORGIA

A-18317-40759

13/11/2018

21/02/2019

MAR-JAC POULTRY, INC, Poultry worker

GEORGIA

A-18317-40530

13/11/2018

21/02/2019

MAR-JAC POULTRY, INC, Poultry worker

GEORGIA

A-18311-38738

07/11/2018

21/02/2019

MAR-JAC POULTRY, INC, Poultry worker

GEORGIA

KOCH                 06  Chứng nhận lao động

Case

Created

Job-Posting

Employer

State

A-17300-03918

27/10/2017

26/02/2019

KOCH FOODS OF GAINESVILLE, LLC, Poultry Line Worker

GEORGIA

A-17300-03880

27/10/2017

26/02/2019

KOCH FOODS OF GAINESVILLE, LLC, Poultry Line Worker

GEORGIA

A-17299-03579

26/10/2017

26/02/2019

KOCH FOODS OF GAINESVILLE, LLC, Poultry Line Worker

GEORGIA

A-17299-03558

26/10/2017

26/02/2019

KOCH FOODS OF GAINESVILLE, LLC, Poultry Line Worker

GEORGIA

A-17244-83154

01/09/2017

26/02/2019

KOCH FOODS OF GAINESVILLE, LLC, Poultry Line Worker

GEORGIA

A-17244-83153

01/09/2017

26/02/2019

KOCH FOODS OF GAINESVILLE, LLC, Poultry Line Worker

GEORGIA

WILLIAMS               04  Chứng nhận lao động

Case

Created

Job-Posting

Employer

State

A-18285-28741

12/10/2018

22/02/2019

Williams Sausage Company, Inc, Meat Processor

TENNESSEE

A-18285-28740

12/10/2018

22/02/2019

Williams Sausage Company, Inc, Meat Processor

TENNESSEE

A-18285-28729

12/10/2018

22/02/2019

Williams Sausage Company, Inc, Meat Processor

TENNESSEE

A-18285-28722

12/10/2018

22/02/2019

Williams Sausage Company, Inc, Meat Processor

TENNESSEE

JAY’S                 01  Chứng nhận lao động

Case

Created

Job-Posting

Employer

State

A-18193-96672

12/07/2018

21/02/2019

JAY'S BUILDING MAINTENANCE, INC, Janitor

NORTH CAROLINA

 

Dù nhận được CNLĐ nhưng nếu như công ty tuyển dụng  có số lượng hồ sơ bảo lãnh thẻ xanh vượt quá hạn mức cho phép thì khi khách hàng phỏng vẩn ở Đại sứ quán Mỹ (hoặc tại Mỹ) đều có khả năng bị từ chối đơn định cư. Do đó số lượng hồ sơ công ty tuyển dụng nộp cho Bộ lao động có hợp lý so với quy mô hay không là cực kỳ quan trọng.