Chứng nhận lao động

Date: 24-05-2019 09:05:38
[PERM] PHÊ DUYỆT CNLĐ (15/05/2019 - 22/05/2019)
 Tác giả: Misamo
Lần đọc: 269

Trong tuần này có khá nhiều CNLĐ được phê duyệt. Tốc độ phê duyệt dường như đã ổn định hơn.

 

Từ 15/0522/05/2019,  phê duyệt  35 Chứng nhận lao động

(Hồ sơ nộp ngày 24/01/2018 – 14/03/2019)

KOCH (23) PECO (9) MIDAS (2) INTEGRATED (1) Loyet (0) PERDUE (0) KING (0) WHI (0) FERRARA (0) COLUMBUS (0) NAM DAE (0) CHICAGO (0) X-TREME (0) RYU (0) MASTER (0) Homecare (0) NATURE'S (0) PURE (0) DIXIE (0) CHRISTIAN (0) UNITED (0)      DEFENDER (0) DMKD (0) CLEANERS OF (0) SERVICE (0) EXECUTIVE (0) JAY'S (0) MERIT (0) ABBYLAND (0) ROGER (0) WILLIAMS (0) MUY (0) PACPIZZA (0) VOYAGER (0) MAR-JAC (0) TIP (0) JCG FOODS OF (0) AMICK (0) TURKEY (0) GEORGE'S (0) GEORGE'S (0) GEORGE'S (0) WAYNE (0) CASE (0) RAEFORD (0) CLAXTON (0) HARRISON (0) MOUNTAIRE (0) TECUMSEH (0) VICTORY (0) PRIME (0) NYSCO (0) BW (0) KIMTRE (0)

KOCH              23  Chứng nhận lao động

Case

Created

Job-Posting

Employer

State

A-19060-78081

01/03/2019

21/05/2019

JCG FOODS OF GEORGIA LLC D/B/A KOCH FOODS, POULTRY PROCESSOR

GEORGIA

A-18144-79453

24/05/2018

16/05/2019

Koch Foods of Gadsden, LLC dba Koch Foods, POULTRY PROCESSOR

ALABAMA

A-18137-76499

17/05/2018

16/05/2019

Koch Foods of Gadsden, LLC dba Koch Foods, POULTRY PROCESSOR

ALABAMA

A-18134-75019

14/05/2018

16/05/2019

Koch Foods of Gadsden, LLC dba Koch Foods, POULTRY PROCESSOR

ALABAMA

A-18131-74551

11/05/2018

16/05/2019

Koch Foods of Gadsden, LLC dba Koch Foods, POULTRY PROCESSOR

ALABAMA

A-18131-74547

11/05/2018

16/05/2019

Koch Foods of Gadsden, LLC dba Koch Foods, POULTRY PROCESSOR

ALABAMA

A-18131-74474

11/05/2018

16/05/2019

Koch Foods of Gadsden, LLC dba Koch Foods, POULTRY PROCESSOR

ALABAMA

A-18129-73416

09/05/2018

16/05/2019

Koch Foods of Gadsden, LLC dba Koch Foods, POULTRY PROCESSOR

ALABAMA

A-18129-73411

09/05/2018

16/05/2019

Koch Foods of Gadsden, LLC dba Koch Foods, POULTRY PROCESSOR

ALABAMA

A-18129-73405

09/05/2018

16/05/2019

Koch Foods of Gadsden, LLC dba Koch Foods, POULTRY PROCESSOR

ALABAMA

A-18129-73398

09/05/2018

16/05/2019

Koch Foods of Gadsden, LLC dba Koch Foods, POULTRY PROCESSOR

ALABAMA

A-18129-73296

09/05/2018

16/05/2019

Koch Foods of Gadsden, LLC dba Koch Foods, POULTRY PROCESSOR

ALABAMA

A-18124-71732

04/05/2018

16/05/2019

Koch Foods of Gadsden, LLC dba Koch Foods, POULTRY PROCESSOR

ALABAMA

A-18124-71607

04/05/2018

16/05/2019

Koch Foods of Gadsden, LLC dba Koch Foods, POULTRY PROCESSOR

ALABAMA

A-18124-71538

04/05/2018

16/05/2019

Koch Foods of Gadsden, LLC dba Koch Foods, POULTRY PROCESSOR

ALABAMA

A-18123-71078

03/05/2018

16/05/2019

Koch Foods of Gadsden, LLC dba Koch Foods, POULTRY PROCESSOR

ALABAMA

A-18123-70979

03/05/2018

16/05/2019

Koch Foods of Gadsden, LLC dba Koch Foods, POULTRY PROCESSOR

ALABAMA

A-18120-69600

30/04/2018

16/05/2019

Koch Foods of Gadsden, LLC dba Koch Foods, POULTRY PROCESSOR

ALABAMA

A-18120-69483

30/04/2018

16/05/2019

Koch Foods of Gadsden, LLC dba Koch Foods, POULTRY PROCESSOR

ALABAMA

A-18120-69458

30/04/2018

16/05/2019

Koch Foods of Gadsden, LLC dba Koch Foods, POULTRY PROCESSOR

ALABAMA

A-18120-69438

30/04/2018

16/05/2019

Koch Foods of Gadsden, LLC dba Koch Foods, POULTRY PROCESSOR

ALABAMA

A-18117-68949

27/04/2018

16/05/2019

Koch Foods of Gadsden, LLC dba Koch Foods, POULTRY PROCESSOR

ALABAMA

A-18110-66139

20/04/2018

16/05/2019

Koch Foods of Gadsden, LLC dba Koch Foods, POULTRY PROCESSOR

ALABAMA

PECO           09  Chứng nhận lao động

Case

Created

Job-Posting

Employer

State

A-18043-42755

12/02/2018

15/05/2019

PECO FOODS, INC, Poultry Processing Worker

ARKANSAS

A-18043-42728

12/02/2018

15/05/2019

PECO FOODS, INC, Poultry Processing Worker

ARKANSAS

A-18039-41416

08/02/2018

15/05/2019

PECO FOODS, INC, Poultry Processing Worker

ARKANSAS

A-18036-39700

05/02/2018

15/05/2019

PECO FOODS, INC, Poultry Processing Worker

ARKANSAS

A-18036-39692

05/02/2018

15/05/2019

PECO FOODS, INC, Poultry Processing Worker

ARKANSAS

A-18029-36589

29/01/2018

15/05/2019

PECO FOODS, INC, Poultry Processing Worker

ARKANSAS

A-18029-36583

29/01/2018

15/05/2019

PECO FOODS, INC, Poultry Processing Worker

ARKANSAS

A-18029-36556

29/01/2018

15/05/2019

PECO FOODS, INC, Poultry Processing Worker

ARKANSAS

A-18024-34875

24/01/2018

15/05/2019

PECO FOODS, INC, Poultry Processing Worker

ARKANSAS

MIDAS            02  Chứng nhận lao động

Case

Created

Job-Posting

Employer

State

A-19073-82084

14/03/2019

16/05/2019

MIDAS HOSPITALITY, LLC, Housekeepers

NORTH CAROLINA

A-19073-82082

14/03/2019

16/05/2019

MIDAS HOSPITALITY, LLC, Housekeepers

NORTH CAROLINA

INTEGRATED            01  Chứng nhận lao động

Case

Created

Job-Posting

Employer

State

A-18275-24729

02/10/2018

15/05/2019

INTEGRATED SUPPORT SOLUTIONS, INC, Food Service Worker

CALIFORNIA

 

Dù nhận được CNLĐ nhưng nếu như công ty tuyển dụng  có số lượng hồ sơ bảo lãnh thẻ xanh vượt quá hạn mức cho phép thì khi khách hàng phỏng vẩn ở Đại sứ quán Mỹ (hoặc tại Mỹ) đều có khả năng bị từ chối đơn định cư. Do đó số lượng hồ sơ công ty tuyển dụng nộp cho Bộ lao động có hợp lý so với quy mô hay không là cực kỳ quan trọng.