Chứng nhận lao động

Date: 17-05-2019 08:05:52
[PERM] PHÊ DUYỆT CNLĐ (09/05/2019 - 16/05/2019)
 Tác giả: Misamo
Lần đọc: 248

Tốc độ phê duyệt đã trở nên liên tục hơn trong 2 tuần vừa qua. Trong tuần này có 14 CNLĐ được phê duyệt.

 

Từ 09/0516/05/2019,  phê duyệt  14 Chứng nhận lao động

(Hồ sơ nộp ngày 24/01/2018 – 18/03/2019)

 

PECO (9) KOCH (3) CHICAGO (1) INTEGRATED (1) Loyet (0) PERDUE (0) KING (0) WHI (0) FERRARA (0) COLUMBUS (0) NAM DAE (0) HORIZEN (0) X-TREME (0) RYU (0) MASTER (0) Homecare (0) NATURE'S (0) MIDAS (0) PURE (0) JIMMY (0) DIXIE (0) CHRISTIAN (0) UNITED (0) DEFENDER (0) DMKD (0) CLEANERS OF (0) SERVICE (0) EXECUTIVE (0) JAY'S (0) MERIT (0) ABBYLAND (0) ROGER (0) AMERICA'S (0) WILLIAMS (0) MUY (0) PACPIZZA (0) VOYAGER (0) MAR-JAC (0) TIP (0) JCG FOODS OF (0) AMICK (0) TURKEY (0) GEORGE'S (0) GEORGE'S (0) GEORGE'S (0) WAYNE (0) CASE (0) RAEFORD (0) CLAXTON (0) HARRISON (0) MOUNTAIRE (0) TECUMSEH (0) VICTORY (0) PRIME (0) NYSCO (0) BW (0) KIMTRE (0) 

 

PECO              09  Chứng nhận lao động

Case

Created

Job-Posting

Employer

State

A-18043-42755

12/02/2018

15/05/2019

PECO FOODS, INC, Poultry Processing Worker

ARKANSAS

A-18043-42728

12/02/2018

15/05/2019

PECO FOODS, INC, Poultry Processing Worker

ARKANSAS

A-18039-41416

08/02/2018

15/05/2019

PECO FOODS, INC, Poultry Processing Worker

ARKANSAS

A-18036-39700

05/02/2018

15/05/2019

PECO FOODS, INC, Poultry Processing Worker

ARKANSAS

A-18036-39692

05/02/2018

15/05/2019

PECO FOODS, INC, Poultry Processing Worker

ARKANSAS

A-18029-36589

29/01/2018

15/05/2019

PECO FOODS, INC, Poultry Processing Worker

ARKANSAS

A-18029-36583

29/01/2018

15/05/2019

PECO FOODS, INC, Poultry Processing Worker

ARKANSAS

A-18029-36556

29/01/2018

15/05/2019

PECO FOODS, INC, Poultry Processing Worker

ARKANSAS

A-18024-34875

24/01/2018

15/05/2019

PECO FOODS, INC, Poultry Processing Worker

ARKANSAS

KOCH           03  Chứng nhận lao động

Case

Created

Job-Posting

Employer

State

A-19077-82810

18/03/2019

14/05/2019

JCG FOODS OF GEORGIA LLC D/B/A KOCH FOODS, POULTRY PROCESSOR

GEORGIA

A-19077-82805

18/03/2019

14/05/2019

JCG FOODS OF GEORGIA LLC D/B/A KOCH FOODS, POULTRY PROCESSOR

GEORGIA

A-19031-68373

31/01/2019

10/05/2019

JCG FOODS OF GEORGIA LLC D/B/A KOCH FOODS, POULTRY PROCESSOR

GEORGIA

CHICAGO            01  Chứng nhận lao động

Case

Created

Job-Posting

Employer

State

A-18290-30230

17/10/2018

09/05/2019

CHICAGO FOOD CORPORATION, Customer Assistant

ILLINOIS

INTEGRATED            01  Chứng nhận lao động

Case

Created

Job-Posting

Employer

State

A-18275-24729

02/10/2018

15/05/2019

INTEGRATED SUPPORT SOLUTIONS, INC, Food Service Worker

CALIFORNIA

 

Dù nhận được CNLĐ nhưng nếu như công ty tuyển dụng  có số lượng hồ sơ bảo lãnh thẻ xanh vượt quá hạn mức cho phép thì khi khách hàng phỏng vẩn ở Đại sứ quán Mỹ (hoặc tại Mỹ) đều có khả năng bị từ chối đơn định cư. Do đó số lượng hồ sơ công ty tuyển dụng nộp cho Bộ lao động có hợp lý so với quy mô hay không là cực kỳ quan trọng.