Chứng nhận lao động

Date: 11-02-2019 10:02:38
PERM_PHÊ DUYỆT CNLĐ _ 29/01/2019 - 05/02/2019
 Tác giả: Misamo
Lần đọc: 308

Trong tuần trước số lượng CNLĐ được phê duyệt ở một con số khá nhiều là 48 CNLĐ. Số lượng lần này bao gồm cả những hồ sơ mới và hồ sơ từng bị thanh tra (Audit) hơn 1 năm rưỡi qua.

Từ 29/0105/02/2019,  phê duyệt  48 Chứng nhận lao động

(Hồ sơ nộp ngày 13/10/2017 – 18/09/2018)

KOCH (41) CASE (3) JAY'S (2) MERIT (2) Loyet (0) PERDUE (0) KING (0) WHI (0) FERRARA (0) COLUMBUS (0) NAM DAE (0) CHICAGO (0) HORIZEN (0) X-TREME (0) INTEGRATED (0) RYU (0) MASTER (0) Homecare (0) NATURE'S (0) MIDAS (0) PURE (0) JIMMY (0) DIXIE (0) CHRISTIAN (0) UNITED (0) DEFENDER (0) DMKD (0) CLEANERS OF (0) SERVICE (0) EXECUTIVE (0) ABBYLAND (0) ROGER (0) AMERICA'S (0)A WILLIAMS (0) MUY (0) PACPIZZA (0) VOYAGER (0) MAR-JAC (0) TIP (0) JCG FOODS OF (0) AMICK (0) TURKEY (0) GEORGE'S (0) GEORGE'S (0) GEORGE'S (0) WAYNE (0) RAEFORD (0) CLAXTON (0) HARRISON (0) MOUNTAIRE (0) TECUMSEH (0) VICTORY (0) PECO (0) PRIME (0) NYSCO (0) BW (0) KIMTRE (0)

KOCH           41  Chứng nhận lao động

Case

Created

Job-Posting

Employer

State

A-18211-02695

30/07/2018

04/02/2019

JCG FOODS OF GEORGIA LLC D/B/A KOCH FOODS, POULTRY PROCESSOR

GEORGIA

A-18211-02670

30/07/2018

04/02/2019

JCG FOODS OF GEORGIA LLC D/B/A KOCH FOODS, POULTRY PROCESSOR

GEORGIA

A-18199-98677

18/07/2018

04/02/2019

JCG FOODS OF GEORGIA LLC D/B/A KOCH FOODS, POULTRY PROCESSOR

GEORGIA

A-18199-98665

18/07/2018

04/02/2019

JCG FOODS OF GEORGIA LLC D/B/A KOCH FOODS, POULTRY PROCESSOR

GEORGIA

A-18199-98565

18/07/2018

04/02/2019

JCG FOODS OF GEORGIA LLC D/B/A KOCH FOODS, POULTRY PROCESSOR

GEORGIA

A-18197-97812

16/07/2018

04/02/2019

JCG FOODS OF GEORGIA LLC D/B/A KOCH FOODS, POULTRY PROCESSOR

GEORGIA

A-18193-96700

12/07/2018

04/02/2019

JCG FOODS OF GEORGIA LLC D/B/A KOCH FOODS, POULTRY PROCESSOR

GEORGIA

A-18192-96151

11/07/2018

04/02/2019

JCG FOODS OF GEORGIA LLC D/B/A KOCH FOODS, POULTRY PROCESSOR

GEORGIA

A-18191-95718

10/07/2018

04/02/2019

JCG FOODS OF GEORGIA LLC D/B/A KOCH FOODS, POULTRY PROCESSOR

GEORGIA

A-18190-95198

09/07/2018

04/02/2019

JCG FOODS OF GEORGIA LLC D/B/A KOCH FOODS, POULTRY PROCESSOR

GEORGIA

A-17324-12394

20/11/2017

31/01/2019

Koch Foods of Gadsden, LLC dba Koch Foods, POULTRY PROCESSOR

ALABAMA

A-17324-12356

20/11/2017

31/01/2019

Koch Foods of Gadsden, LLC dba Koch Foods, POULTRY PROCESSOR

ALABAMA

A-17324-12351

20/11/2017

31/01/2019

Koch Foods of Gadsden, LLC dba Koch Foods, POULTRY PROCESSOR

ALABAMA

A-17321-11984

17/11/2017

31/01/2019

Koch Foods of Gadsden, LLC dba Koch Foods, POULTRY PROCESSOR

ALABAMA

A-17321-11935

17/11/2017

31/01/2019

Koch Foods of Gadsden, LLC dba Koch Foods, POULTRY PROCESSOR

ALABAMA

A-17321-11711

17/11/2017

31/01/2019

Koch Foods of Gadsden, LLC dba Koch Foods, POULTRY PROCESSOR

ALABAMA

A-17320-11262

16/11/2017

31/01/2019

Koch Foods of Gadsden, LLC dba Koch Foods, POULTRY PROCESSOR

ALABAMA

A-17320-11260

16/11/2017

31/01/2019

Koch Foods of Gadsden, LLC dba Koch Foods, POULTRY PROCESSOR

ALABAMA

A-17319-11071

15/11/2017

31/01/2019

Koch Foods of Gadsden, LLC dba Koch Foods, POULTRY PROCESSOR

ALABAMA

A-17319-11056

15/11/2017

31/01/2019

Koch Foods of Gadsden, LLC dba Koch Foods, POULTRY PROCESSOR

ALABAMA

A-17318-10312

14/11/2017

31/01/2019

Koch Foods of Gadsden, LLC dba Koch Foods, POULTRY PROCESSOR

ALABAMA

A-17304-05048

31/10/2017

29/01/2019

JCG FOODS OF GEORGIA LLC D/B/A KOCH FOODS, Poultry Processor

GEORGIA

A-17300-04070

27/10/2017

29/01/2019

JCG FOODS OF GEORGIA LLC D/B/A KOCH FOODS, Poultry Processor

GEORGIA

A-17300-04056

27/10/2017

29/01/2019

JCG FOODS OF GEORGIA LLC D/B/A KOCH FOODS, Poultry Processor

GEORGIA

A-17300-04034

27/10/2017

29/01/2019

JCG FOODS OF GEORGIA LLC D/B/A KOCH FOODS, Poultry Processor

GEORGIA

A-17300-03970

27/10/2017

29/01/2019

JCG FOODS OF GEORGIA LLC D/B/A KOCH FOODS, Poultry Processor

GEORGIA

A-17300-03960

27/10/2017

29/01/2019

JCG FOODS OF GEORGIA LLC D/B/A KOCH FOODS, Poultry Processor

GEORGIA

A-17297-02512

24/10/2017

29/01/2019

JCG FOODS OF GEORGIA LLC D/B/A KOCH FOODS, Poultry Processor

GEORGIA

A-17297-02496

24/10/2017

29/01/2019

JCG FOODS OF GEORGIA LLC D/B/A KOCH FOODS, Poultry Processor

GEORGIA

A-17297-02480

24/10/2017

29/01/2019

JCG FOODS OF GEORGIA LLC D/B/A KOCH FOODS, Poultry Processor

GEORGIA

A-17297-02468

24/10/2017

29/01/2019

JCG FOODS OF GEORGIA LLC D/B/A KOCH FOODS, Poultry Processor

GEORGIA

A-17297-02390

24/10/2017

29/01/2019

JCG FOODS OF GEORGIA LLC D/B/A KOCH FOODS, Poultry Processor

GEORGIA

A-17292-00633

19/10/2017

29/01/2019

JCG FOODS OF GEORGIA LLC D/B/A KOCH FOODS, Poultry Processor

GEORGIA

A-17292-00578

19/10/2017

29/01/2019

JCG FOODS OF GEORGIA LLC D/B/A KOCH FOODS, Poultry Processor

GEORGIA

A-17292-00494

19/10/2017

29/01/2019

JCG FOODS OF GEORGIA LLC D/B/A KOCH FOODS, Poultry Processor

GEORGIA

A-17292-00490

19/10/2017

29/01/2019

JCG FOODS OF GEORGIA LLC D/B/A KOCH FOODS, Poultry Processor

GEORGIA

A-17289-99193

16/10/2017

29/01/2019

JCG FOODS OF GEORGIA LLC D/B/A KOCH FOODS, Poultry Processor

GEORGIA

A-17286-98428

13/10/2017

29/01/2019

JCG FOODS OF GEORGIA LLC D/B/A KOCH FOODS, Poultry Processor

GEORGIA

A-17286-98383

13/10/2017

29/01/2019

JCG FOODS OF GEORGIA LLC D/B/A KOCH FOODS, Poultry Processor

GEORGIA

A-17286-98377

13/10/2017

29/01/2019

JCG FOODS OF GEORGIA LLC D/B/A KOCH FOODS, Poultry Processor

GEORGIA

A-17286-98346

13/10/2017

29/01/2019

JCG FOODS OF GEORGIA LLC D/B/A KOCH FOODS, Poultry Processor

GEORGIA

CASE          03  Chứng nhận lao động

Case

Created

Job-Posting

Employer

State

A-18193-96685

12/07/2018

04/02/2019

CASE FARMS PROCESSING INC, Poultry Meat Trimmer (Production Line)

NORTH CAROLINA

A-18183-93479

12/07/2018

04/02/2019

CASE FARMS PROCESSING INC, Poultry Meat Trimmer (Production Line)

NORTH CAROLINA

A-18165-86825

14/06/2018

04/02/2019

CASE FARMS PROCESSING INC, Poultry Meat Trimmer (Production Line)

NORTH CAROLINA

JAY’S       01  Chứng nhận lao động

Case

Created

Job-Posting

Employer

State

A-18186-94421

05/07/2018

29/01/2019

JAY'S BUILDING MAINTENANCE, INC, Janitor

NORTH CAROLINA

A-18179-92272

28/06/2018

04/02/2019

JAY'S BUILDING MAINTENANCE, INC, Janitor

NORTH CAROLINA

MERIT        01  Chứng nhận lao động

Case

Created

Job-Posting

Employer

State

A-18261-19516

18/09/2018

29/01/2019

MERIT INTEGRATED LOGISTICS, FREIGHT HANDLER

OREGON

A-18257-18524

14/09/2018

29/01/2019

MERIT INTEGRATED LOGISTICS, FREIGHT HANDLER

OREGON

 

Dù nhận được CNLĐ nhưng nếu như công ty tuyển dụng  có số lượng hồ sơ bảo lãnh thẻ xanh vượt quá hạn mức cho phép thì khi khách hàng phỏng vẩn ở Đại sứ quán Mỹ (hoặc tại Mỹ) đều có khả năng bị từ chối đơn định cư. Do đó số lượng hồ sơ công ty tuyển dụng nộp cho Bộ lao động có hợp lý so với quy mô hay không là cực kỳ quan trọng.