Chứng nhận lao động

Tổng số 137
Số Tiêu đề Tác giả Ngày Tra Cứu
77 [ĐỒ THỊ TUẦN] Phê duyệt CNLĐ 21 tuần gần đây (~27/08/2017) Misamo 31-08 679
76 [PERM] THỐNG KÊ CHỨNG NHẬN LAO ĐỘNG 6 THÁNG GẦN ĐÂY (~8/2017) Misamo 28-08 393
75 [PERM] Phê duyệt CNLĐ (08/08 ~ 15/08/2017) Misamo 18-08 517
74 [ĐỒ THỊ TUẦN] Phê duyệt CNLĐ 32 TUẦN Misamo 11-08 393
73 [PERM] PHÊ DUYỆT CNLĐ (28/07 ~ 04/08/2017) Misamo 09-08 485
72 [PERM] PHÊ DUYỆT CNLĐ (21/06 ~ 28/06/2017) Misamo 29-06 625
71 [PERM] PHÊ DUYỆT CNLĐ (13 ~ 20/06/2017) Misamo 21-06 520
70 [PERM] PHÊ DUYỆT CNLĐ (08/06 ~ 15/06/2017) Misamo 16-06 684
69 [PERM] PHÊ DUYỆT CNLĐ (07 ~ 14/06/2017) Misamo 14-06 533
68 TỶ LỆ PHÊ DUYỆT CNLĐ TRONG 6 THÁNG GẦN ĐÂY Misamo 08-06 597
67 [PERM] PHÊ DUYỆT CNLĐ (28/05~04/06/2017) Misamo 05-06 564
66 [ĐỒ THỊ TUẦN] Phê duyệt CNLĐ 12 tuần gần đây nhất (~27/5/2017) Misamo 30-05 384
65 [PERM] PHÊ DUYỆT CNLĐ (07/05 ~ 27/05/2017) Misamo 29-05 496
64 [PERM] PHÊ DUYỆT CNLĐ (5/5 ~ 12/05/2017) Misamo 15-05 483
63 [PERM] PHÊ DUYỆT CNLĐ (27/4 ~ 04/05/2017) Misamo 05-05 735
62 [PERM] PHÊ DUYỆT CNLĐ (09/04 ~ 16/04/2017) Misamo 18-04 622
61 [PERM] PHÊ DUYỆT CNLĐ (30/03 ~ 06/04/2017) Misamo 07-04 642
60 [PERM] PHÊ DUYỆT CNLĐ (22/03~29/03/2017) Misamo 31-03 653
59 [PERM] PHÊ DUYỆT CNLĐ (12/03~19/03/2017) Misamo 21-03 784
58 [PERM] PHÊ DUYỆT CNLĐ (07/03~14/03/2017) Misamo 15-03 872
57 [PERM] PHÊ DUYỆT CNLĐ (01/03~08/03/2017)- Tốc độ chậm, 7 ngày… Misamo 08-03 639
56 [PERM] PHÊ DUYỆT CNLĐ (23/02 ~ 02/03/2017) – Tốc độ phê duyệt… Misamo 03-03 782
55 [PERM] PHÊ DUYỆT CNLĐ (10/02~17/02/2017) Misamo 22-02 591
54 [PERM] PHÊ DUYỆT CNLĐ (08/02~15/02/2017)– BẮT ĐẦU PHÊ DUYỆT… Misamo 15-02 689
53 [PERM] PHÊ DUYỆT CNLĐ (01/02~08/02/2017) – 7 ngày 108 hồ sơ Misamo 09-02 725
52 THỐNG KÊ TÌNH HÌNH NỘP ĐƠN 6 THÁNG GẦN ĐÂY, TOP 40 CÔNG… Misamo 06-02 750
51 [PERM] PHÊ DUYỆT CNLĐ (26/01~02/02/2017) – Tốc độ phê duyệt… Misamo 03-02 573
50 [PERM] PHÊ DUYỆT CNLĐ (12/01~19/01/2017)– Tốc độ chậm, 7… Misamo 23-01 667
49 [PERM]PHÊ DUYỆT CNLĐ (05/01~12/01/2017) Misamo 16-01 748
48 [PERM] PHÊ DUYỆT CNLĐ (29/12/2016~5/1/2017) – 7 ngày 47 hồ sơ Misamo 06-01 1017