Chứng nhận lao động

Tổng số 137
Số Tiêu đề Tác giả Ngày Tra Cứu
137 [PERM] PHÊ DUYỆT CNLĐ (07/06/2019 - 14/06/2019) Misamo 17-06 296
136 [PERM] PHÊ DUYỆT CNLĐ (27/05/2019 - 03/06/2019) Misamo 05-06 270
135 [PERM] PHÊ DUYỆT CNLĐ (15/05/2019 - 22/05/2019) Misamo 24-05 291
134 [PERM] PHÊ DUYỆT CNLĐ (09/05/2019 - 16/05/2019) Misamo 17-05 266
133 [PERM] PHÊ DUYỆT CNLĐ (03/05/2019 - 10/05/2019) Misamo 13-05 230
132 [PERM] PHÊ DUYỆT CNLĐ (18/04/2019 - 25/04/2019) Misamo 26-04 293
131 [PERM] PHÊ DUYỆT CNLĐ (27/03/2019 - 03/04/2019) Misamo 04-04 301
130 [PERM] PHÊ DUYỆT CNLĐ (26/02/2019 - 05/03/2019) Misamo 07-03 400
129 [PERM] PHÊ DUYỆT CNLĐ (20/02/2019 - 27/02/2019) Misamo 28-02 331
128 PERM_PHÊ DUYỆT CNLĐ _ 29/01/2019 - 05/02/2019 Misamo 11-02 322
127 PERM_PHÊ DUYỆT CNLĐ _ 24/01/2019 - 31/01/2019 Misamo 31-01 332
126 PERM_PHÊ DUYỆT CNLĐ _ 02/01/2019 - 09/01/2019 Misamo 09-01 340
125 PERM_ PHÊ DUYỆT CNLĐ _17/12/2018 - 24/12/2018 Misamo 25-12 360
124 THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG PHÊ DUYỆT CNLĐ TRONG 3 THÁNG TÍNH ĐẾN… Misamo 18-12 387
123 [PERM] PHÊ DUYỆT CNLĐ (05/12/2018 - 12/12/2018) Misamo 13-12 298
122 [PERM] PHÊ DUYỆT CNLĐ (19/11/2018 - 26/11/2018) Misamo 26-11 375
121 [PERM] PHÊ DUYỆT CNLĐ (11/11/2018 - 18/11/2018) Misamo 19-11 329
120 [PERM] PHÊ DUYỆT CNLĐ (02/11/2018 - 09/11/2018) Misamo 12-11 347
119 [PERM] PHÊ DUYỆT CNLĐ (14/10/2018 - 21/10/2018) Misamo 23-10 378
118 [PERM] PHÊ DUYỆT CNLĐ (06/10/2018 - 13/10/2018) Misamo 15-10 347
117 [PERM] PHÊ DUYỆT CNLĐ (24/9/2018 - 01/10/2018) Misamo 03-10 370
116 [THỐNG KÊ] SỐ LƯỢNG PHÊ DUYỆT CNLĐ TRONG 3 THÁNG GẦN ĐÂY Misamo 18-09 701
115 [PERM] PHÊ DUYỆT CNLĐ (27/8/2018 - 03/9/2018) Misamo 04-09 384
114 [PERM] PHÊ DUYỆT CNLĐ (19/8/2018 - 26/8/2018) Misamo 27-08 380
113 [PERM] PHÊ DUYỆT CNLĐ (12/8/2018 - 19/8/2018) Misamo 21-08 363
112 [PERM] PHÊ DUYỆT CNLĐ (05/8/2018 - 12/8/2018) Misamo 14-08 365
111 [PERM] PHÊ DUYỆT CNLĐ (29/7/2018 - 05/8/2018) Misamo 07-08 447
110 [PERM] PHÊ DUYỆT CNLĐ (19/7/2018 - 26/7/2018) Misamo 27-07 322
109 [PERM] PHÊ DUYỆT CNLĐ (08/7 - 15/7/2018) Misamo 24-07 333
108 [PERM] PHÊ DUYỆT CNLĐ (02/7 - 09/7/2018) Misamo 24-07 311