Chứng nhận lao động

Tổng số 140
Số Tiêu đề Tác giả Ngày Tra Cứu
140 [PERM] PHÊ DUYỆT CNLĐ (09/08/2019 - 16/08/2019) Misamo 19-08 43
139 [PERM] PHÊ DUYỆT CNLĐ (27/07/2019 - 03/08/2019) Misamo 05-08 66
138 [PERM] PHÊ DUYỆT CNLĐ (17/07/2019 - 24/07/2019) Misamo 29-07 43
137 [PERM] PHÊ DUYỆT CNLĐ (07/06/2019 - 14/06/2019) Misamo 17-06 131
136 [PERM] PHÊ DUYỆT CNLĐ (27/05/2019 - 03/06/2019) Misamo 05-06 103
135 [PERM] PHÊ DUYỆT CNLĐ (15/05/2019 - 22/05/2019) Misamo 24-05 123
134 [PERM] PHÊ DUYỆT CNLĐ (09/05/2019 - 16/05/2019) Misamo 17-05 101
133 [PERM] PHÊ DUYỆT CNLĐ (03/05/2019 - 10/05/2019) Misamo 13-05 79
132 [PERM] PHÊ DUYỆT CNLĐ (18/04/2019 - 25/04/2019) Misamo 26-04 128
131 [PERM] PHÊ DUYỆT CNLĐ (27/03/2019 - 03/04/2019) Misamo 04-04 148
130 [PERM] PHÊ DUYỆT CNLĐ (26/02/2019 - 05/03/2019) Misamo 07-03 212
129 [PERM] PHÊ DUYỆT CNLĐ (20/02/2019 - 27/02/2019) Misamo 28-02 156
128 PERM_PHÊ DUYỆT CNLĐ _ 29/01/2019 - 05/02/2019 Misamo 11-02 168
127 PERM_PHÊ DUYỆT CNLĐ _ 24/01/2019 - 31/01/2019 Misamo 31-01 171
126 PERM_PHÊ DUYỆT CNLĐ _ 02/01/2019 - 09/01/2019 Misamo 09-01 181
125 PERM_ PHÊ DUYỆT CNLĐ _17/12/2018 - 24/12/2018 Misamo 25-12 199
124 THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG PHÊ DUYỆT CNLĐ TRONG 3 THÁNG TÍNH ĐẾN… Misamo 18-12 204
123 [PERM] PHÊ DUYỆT CNLĐ (05/12/2018 - 12/12/2018) Misamo 13-12 154
122 [PERM] PHÊ DUYỆT CNLĐ (19/11/2018 - 26/11/2018) Misamo 26-11 212
121 [PERM] PHÊ DUYỆT CNLĐ (11/11/2018 - 18/11/2018) Misamo 19-11 171
120 [PERM] PHÊ DUYỆT CNLĐ (02/11/2018 - 09/11/2018) Misamo 12-11 193
119 [PERM] PHÊ DUYỆT CNLĐ (14/10/2018 - 21/10/2018) Misamo 23-10 218
118 [PERM] PHÊ DUYỆT CNLĐ (06/10/2018 - 13/10/2018) Misamo 15-10 186
117 [PERM] PHÊ DUYỆT CNLĐ (24/9/2018 - 01/10/2018) Misamo 03-10 202
116 [THỐNG KÊ] SỐ LƯỢNG PHÊ DUYỆT CNLĐ TRONG 3 THÁNG GẦN ĐÂY Misamo 18-09 383
115 [PERM] PHÊ DUYỆT CNLĐ (27/8/2018 - 03/9/2018) Misamo 04-09 240
114 [PERM] PHÊ DUYỆT CNLĐ (19/8/2018 - 26/8/2018) Misamo 27-08 218
113 [PERM] PHÊ DUYỆT CNLĐ (12/8/2018 - 19/8/2018) Misamo 21-08 225
112 [PERM] PHÊ DUYỆT CNLĐ (05/8/2018 - 12/8/2018) Misamo 14-08 219
111 [PERM] PHÊ DUYỆT CNLĐ (29/7/2018 - 05/8/2018) Misamo 07-08 275