Các trường hợp nhận thẻ xanh thành công

Date: 23-03-2021 03:03:13
KHÁCH HÀNG TIẾP TỤC NHẬN ĐƯỢC CHẤP THUẬN SAU TP
 Tác giả: Misamo
Lần đọc: 279

Ngày 17.03.2021, khách hàng EW3 ( Lao động định cư không tay nghề) người Hàn Quốc của công ty Misamo đã được chấp thuận sau khi trải qua quá trình TP kiểm tra hồ sơ ( Reaffirmed: tái xác nhận) tại Sở Di Trú Hoa Kỳ ( USCIS).

USCIS đã chuyển hồ sơ khách hàng  sang Trung tâm chiếu khán quốc gia NVC.

Khách hàng SRC15*8 có ngày ưu tiên là 23.05.2014, đã được chấp thuận đơn I140 vào ngày 07.01.2016 và bị thanh tra (TP).

Chúng tôi tin rằng các khách hàng đã được chấp thuận sau thanh tra sẽ sớm nhận được visa định cư  và các khách hàng khác của công ty Misamo sẽ sớm nhận được kết quả chấp thuận sau thanh tra như các trường hợp trên.