Các trường hợp nhận thẻ xanh thành công

Date: 01-08-2019 10:08:37
KHÁCH HÀNG H** CỦA MISAMO ĐƯỢC PHÊ DUYỆT CHỨNG NHẬN LAO ĐỘNG
 Tác giả: Misamo
Lần đọc: 212

Chúc mừng khách hàng H** đã được phê duyệt Chứng Nhận Lao Động:

 

 

--------------------------------------------------------------

* Công ty tư vấn định cư hàng đầu:  MISAMO

- Điện thoại: (028) 38377896 - 38377897

- Email: misamoviet@outlook.com

- Trang web thông tin định cư được tìm kiếm số 1: www. Misamogo.com

- Website tiếng Việt: www.misamovn.com

- Diễn đàn chia sẻ thông tin định cư Mỹ có 52.000 thành viên từ năm 2003: café.daum.net/usaimm

- Tỷ lệ phê duyệt đơn xin nhập cư I-140 cao nhất

- Không có khách hàng thưa kiện, tố cáo, yêu cầu bảo hiểm chi trả

- Đảm bảo điều kiện hợp đồng tốt nhất

- Sở hữu nhiều chương trình định cư diện lao động không có tay nghề nhất, không có thời hạn làm việc bắt buộc

- Công ty tuyển dụng đối tác nằm tại các vị trí có môi trường sống và học tập thuận lợi nhất nước Mỹ